Šlápni do pedálu!

Jako každý rok vyhlašujeme prázdninovou cyklosoutěž Šlápni do pedálu. Od 27.6.2020 - 31.8.2020 si budou děti zapisovat kdy, kde a kolik ujely kilometrů na kole. Pravdivost údajů potvrdí rodiče svým podpisem. V září děti odevzdají třídním učitelům najeté kilometry. Na vítěze v různých kategoriích čekají pěkné ceny!

22. 6. 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

1. A | ZŠ Židlochovice

 

V pátek 26. června bude žákům rozdáno vysvědčení. Žáci, kteří se nezúčastnili vzdělávacích aktivit a půjdou do školy poprvé od otevření 22. 5., odevzdají Prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (formulář viz Informace k nepovinné docházce).

Ráno v 8 hodin se všechny skupiny žáků sejdou na srazových místech na Hasičce, poté proběhne společné focení tříd a následně třídy přejdou do školy k rozdání vysvědčení. Děti si s sebou vezmou obal na vysvědčení, roušku a tašku na své školní věci.

Po ukončení se žáci rozejdou sami domů, obědy jsou hromadně odhlášeny.

 

Na dny 29. a 30 června je vyhlášeno ředitelské volno.

 


 

Gratulujeme všem, kteří úspěšně složili zkoušku na víceletá gymnázia.

 

Ze 13 přihlášených žáků na víceletá gymnázia, bylo 9 úspěšně přijato, z
toho 6 se umístilo v první desítce nejlépe hodnocených žáků na dané
škole.

 

 

 


18. 6. 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ

NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

 

Zvýšenou pozornost věnujte při platbách uvedení variabilního symbolu, který vám byl školní jídelnou přiřazen. Tento symbol je uveden také na přihlášce. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedoucí školní jídelny.Platby obědů, které nebudou označeny správným variabiliním symbolem budou vraceny zpět.

První platbu na nový školní rok proveďte tak, aby byla připsána do konce měsíce srpna.

Číslo účtu: 232 809 677/0600

Ke stažení zde

 

VYPLŇTE A VRAŤTE ZPĚT TŘÍDNÍMU UČITELI,

NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY ŠKOLY DO 25 ČERVNA.

 


17. 6. 

 

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude možné od 22. června pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, tedy např.:

 

  • Předání vysvědčení
  • Závěrečné focení
  • Slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky

Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Stále platí, že pro účast je nutné předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového omemocnění viz níže - Informace k nepovinné docházce.

Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin u1. stupňů apod.).

Na naší škole bude dne 26. června probíhat společné focení tříd od 8 hodin na srazových místech na Hasičce, dále všichni žácí přejdou do školy k předání vysvědčení.

 


 

16. 6. 

Možnost vyzvednutí osobních věcí žáků, kteří nechodí do školy

 

bude ve středu 17. června v 18 hodin v přízemí školy.

Své věci si žáci mohou odnést také v den vydání vysvědčení 26. 6.,

poté budou předány Charitě, či zlikvidovány.

 


 

Žáci budou ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni podle Vyhlášky 211/2020 Sb.ze dne 27. dubna 2020.

 


 

8. 6. 

 

Zveme rodiče budoucích žáků první třídy

 

na informační schůzku, která se bude konat 

 

ve středu 17. června v 17 hodin v budově základní školy.

 


8. 6. 

INFORMACE K NEPOVINNÉ DOCHÁZCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ:

 

  • Zákonní zástupci žáka písemně žáka přihlásí. Přihláška zde.
  • Při prvním vstupu do školy žák předloží prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Prohlášení zde.
  • Škola může přijmout žáka do skupiny o maximální kapacitě 15 dětí za dodržení minimálního rozestupu lavic a žáků. Před zamýšleným nástupem konzultujte s třídním učitelem.
  • Každý den nosí žáci do školy nejméně 2 čisté roušky a sáčky k jejich uložení.
  • Vzdělávací aktivity sestávají z dopoledního bloku (8.00 - 12.00) a odpoledního bloku (12.00 - 16.00), po ukončení bloku děti samy odcházejí domů, případně čekají na oběd.
  • Školní družina ani kroužky organizované školou nejsou v provozu.
  • Více informací zde a u třídních učitelů.

8. 6. 

Platby za školní družinu i kroužky budou po skončení mimořádných opatření vráceny poměrnou částkou, případně převedeny do dalšího školního roku.


 

25. 5.  Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června ředitelské volno.



Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde