Informace k výuce a chodu školy od 30.11.2020

Vážení rodiče,

 

od 30. listopadu 2020 se mění režim opatření na školách. Na základě rozhodnuti vlády se navrací první stupeň ZŠ a devátý ročník do prezenční výuky. Zároveň zahájí rotační prezenční výuka ve zbylých ročnících druhého stupně ZŠ. Školní docházka je pro žáky povinná. Doprovází ji opatření, která jsou nařízena vládou a musíme je respektovat podrobnosti (opatření PES pro školství, informace k povozu škol a školských zařízení)

 

Prosíme tedy i nadále o pochopení a dodržování daných pravidel. Níže shrnujeme důležité informace týkající se výuky i chodu školy od 30. listopadu 2020:

 

1. Dosavadní opatření školy – dodatek školního řádu, informace k distanční výuce a její pravidla, postupy při nařízení karantény atd. zůstávají nadále v platnosti.

 

2. Prezenční výuka se týká všech ročníků prvního stupně. Žáci dochází  do svých běžných tříd dle původních rozvrhů.

 

3. Třídy se nemíchají. Pedagogické dohledy na chodbách a vyučující zajistí, aby nedocházelo  o přestávkách ke zbytečným kontaktům  žáků.  Stejně tak i při vstupu do školní budovy. Případná společná výuka tříd je možná pouze ve stejném ročníku.

 

4. Není dovoleno zpívat při hudební výchově a cvičit v tělesné výchově.

 

5. V případě nutnosti budou rozvrhy tříd přizpůsobeny vzniklým (např. personálním)omezením.

 

6. Během pobytu ve škole mají všichni účastníci roušku.

 

7. Kroužky nadále neprobíhají nebo probíhají distančním způsobem.

 

8. Školní družina - žáci jsou zařazeni  do oddělení podle tříd či ročníku. Třídy se smí spojovat pouze v rámci ročníku. Ranní družina je z tohoto důvodu mimo provoz. Družina je z organizačních a personálních důvodů v provozu pouze pro 1. – 4. ročník. (4. ročník s časovým omezením do 15. hodin). Ostatní ročníky jsou bez omezení.

Vyzvedávání děti ze školní družiny podléhá řádu školní družiny:

 • - dle aktuálního rozpisu rozvrhu obědů po obědě
 • - v každou celou hodinu. V pátek i nadále platí, že školní družina chodí na delší vycházky, zde je tedy možné vyzvednutí ve 13 a  od 15 hodin kdykoliv.

 

9. Školní jídelna i výdejna jsou v provozu dle aktuálních pravidel - viz manuál. Žáci, kteří se běžně stravují, budou v prezenční výuce automaticky přihlášeni k odběru oběda. Podrobné informace najdete zde.

 

10. Hygienická opatření v budovách školy probíhají dle doporučení a jsou dále nadstandardní.

 


 

Vážení rodiče, ještě jednou Vám děkujeme za pochopení všech našich opatření, která vyplývají ze současné nelehké situace.

 

Velice si vážíme  Vaší dosavadní  spolupráce a trpělivosti, se kterou jste pomáhali zvládat Vašim dětem distanční výuku a komunikovali s pedagogy, přestože i pro Vás je tato doba značně složitá!

 

Moc prosíme o další vzájemnou podporu a toleranci.

 

Snad se už brzy navrátí vše do očekávaného normálu!

 

Hodně zdraví!

                                   Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy

 

25.11.2020


23. 11. 

 

Pěvecký sbor komorní Lelkováček

 

online natočil hymnu Papežského misijního díla dětí pro podporu

 

JARMARKU 2020

 

https://youtu.be/hEqvzYAcMDE

 

více informací a vzpomínka na roky minulé zde

 

 

 


19.11.2020

 

Běžná výuka se se od středy 18.11.2020 obnovila v 1. a 2. ročníku. V nejbližších dnech očekáváme vyhlášení nástupu do prezenční výuky pro ostatní ročníky 1.stupně ZŠ.

 

Prosíme rodiče, aby sledovali informace ve veřejných sdělovacích prostředcích, neboť i pro školu je to prvotní zdroj informací o změnách ve způsoby výuky.

 

Děkujeme všem za respektování a pochopení nutných opatření, které souvisí
s chodem školy během této mimořádné doby.

 

V rámci protipandemických opatření zajistila škola testování většiny svých zaměstnanců na COVID 19.


12.11.2020

Informace pro rodiče

Informace ohledně stravování najdete zde.

 

Ranní družina NEBUDE z organizačních důvodů fungovat. Družina bude pouze odpolední v době od 11.30 do 17 hodin.

 

Děkujeme za pochopení.


11. 11.

Žáci 1. a 2. třídy nastoupí od 18. listopadu

 

zpět k prezenční výuce. Opatření k zajištění výuky najdete ZDE.

 

 


Rozběhni 2 Komenský

 
Protože teď všichni hodně sedíme doma u počítačů, usoudili jsme, že nám velmi prospěje zvednout se a jít si zaběhat. Nejen, že tak prospějeme svému zdraví, ale také tím můžeme pomoci dětem v rozvojových zemích k zajištění jejich stravování prostřednicvím nového projektu 
 
V čem to spočívá?
 
Pojďte si od 1. do 30. listopadu zaběhat - kdekoli jste - sami nebo s rodinou, rychlost a způsob běhu nerozhoduje. 
 
Každý kilometr se počítá! 
 
Dosud jsme společně uběhli úžasných
 
2 366,6 km.
 
 
Hnutí Mary´s Meals srdečně děkuje všem, kdo se dosud zapojili.
 
Nebojte se přizvat další, navzdory počasí i okolnostem
- běžíme pořád dál- zbývá již jen poslední týden.
 
1 km běhu = 1 nasycené dítě za den.
 
A to za tu trochu námahy stojí!

Zapisuj si každý den své poctivě "uběhnuté" kilometry - můžeš započítat i ty, kdo běhali s tebou, aby jejich kilometry jen tak nezapadly.  Každé listopadové pondělí součet nahlaste svému třídnímu učiteli. 

Pojďte do toho s námi! Zažijeme radost z pohybu i z toho, že můžeme pomáhat druhým!

 


Vážení rodiče,

 

USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října  2020 č.1022 

je škola od 14. 10. 2020 uzavřena a přechází na distanční výuku.

 

 

Bližší informace  zveřejní třídní učitelé ve večerních hodinách na nástěnkách tříd.

Běhlem distanční výuky mají žáci možnost stravování. Kapacita je ovšem omezena. Informace zde .

 


9. 10. 

 

Vážení rodiče,

 

dle přílohy č. 2 Školního řádu Vás žádáme, abyste své děti vybavili

2 čistými kusy roušek, či jiné ochrany dýchacích cest na dopolední blok výuky 2 čistými kusy roušek, či jiné ochrany dýchacích cest na odpolední pobyt ve škole (družina). 

 


9. 10. 

 

Mimořádným opatřením MŠMT

 

jsou od pátku 9. října  do 25. října zrušeny všechny zájmové aktivity, které se konají na naší škole.

Netýká se aktivit ZUŠ, při kterých je přítomen učitel a jeden žák.

Dny 26. a 27. října jsou opatřením ministra školství vyhlášeny jako volné dny.

 


5.10.

Zdravím rodiče dětí navštěvujících ve středu kroužek míčových her - minivolejbal s touto informací: Vzhledem k nouzovému stavu se v případě kombinace většího počtu účastníků než 10 a nutnosti využít vnitřní prostory (tělocvičnu) za nepříznivého počasí kroužek neuskuteční.  

Děkuji za pochopení. Jiří Hrdina


28. 9. 


NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - DISTANČNÍ VÝUKA

 

 

V Nástěnkách tříd je vytvořena nová záložka G- Suite třída, ve které naleznete informace

k zavedení povinné distanční formy vzdělávání od školního roku 2020/21.

 


 

26.9.

 

Informace pro rodiče dětí

navštěvující kroužek míčových her - minivolejbal 

 

Vážení rodiče, ve středu 30.9. bude paní hospodářka školy vybírat platbu za kroužek na jeho začátku ve 13 hod. Pokud jste nehradili, prosím o poslání 600 Kč po dětech. V rámci kroužku můžeme jezdit na turnaje, které se konají v sobotu či neděli. V případě, že se Vaše dítě nebo i vy chcete turnajů zúčastňovat, prosím o tuto informaci na můj email uvedený v kontaktech.

Děkuji Vám. Jiří Hrdina

 


22.9.2020

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

Na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

vyhlašuje ředitelka školy v pátek 25. září ředitelské volno jako prevenci

proti šíření nákazou COVID.

 

Obědy jsou hromadně odhlášeny.

 

 


14. 9. 

 

Lelekovický triatlon „TRILEK“

 

Ve středu 16. 9. 2020 se od 8.00 do 12.00 koná 14. ročník tradiční sportovní akce TRILEK. 

Během celé akce budou dodržována veškerá předepsaná hygienická pravidla. 

 


10. 9. 

.

 

Upozornění pro rodiče

 

Vaše děti nemohou odebírat obědy, pokud není zaplaceno stravné. Stravné se považuje za zaplacené 2 dny po připsání platby na účet školní jídelny.

 

Stravné se hradí zálohou do 20. předchozího měsíce.

 

Děkujeme všem, kteří stravné již uhradili.

 

 

 

 


9. 9. 

Mimořádné opatření

 

Žádáme rodiče, aby své děti od zítřka 10. září

vybavili 4 rouškami a sáčkem na ukládání roušek.

Na základě opatření MZČR bude povinné nošení roušek

ve společných prostorách škol, tzn. už při vstupu do budovy.

 


9. 9. 

Informace pro rodiče:

 

Zde je k nahlédutí dokument, ve kterém je shrnuto učivo, které žáci probrali v loňském roce a jakým způsobem bude probíhat výuka (její obsahová náplň) v letošním školním roce.

 


Pokud je žák přítomen v oddělení školní družiny z důvodu čekání na oběd (nutná opatření kvůli COVID 19), úplata není požadována.

 

Rozpis jednotlivých tříd na obědy zde.

Časy na obědy jsou orientační, možný posun cca +- 10 minut.

 


Výuka nepovinného předmětu Náboženství

bude ve školním roce 2020/21 probíhat od 7. září v učebně 3. třídy.

 

1. a 2. třída - úterý - 13.00 - 13. 45h

3. třída - čtvrtek - 13.05 - 13. 50h

4. a 5. třída - pondělí - 13.10 - 13.55h

 

Děti je možné přihlásit vyplněním přihlášky v zadní části Žákovské knížky. V případě dotazů kontaktujte Radku Divišovou. 


 


29. 8.

 

OBECNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY

 

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
   
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
   
 • Po vstupu do budovy si žáci umyjí ruce, budou mit k dispozici také dezinfekční prostředek, který bude aplikován dospělou osobou.
   
 • Od 1. září 2020 není pro žáky a zaměstnance školy nošení roušek povinné. O změně mimořádného opatření rozhodne tzv. semafor v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, či MZd.
   
 • Zákonní zástupci žáků poskytnou třídnímu učiteli své aktuální telefonické kontakty pro případ rychlého převzetí žáka jevícího známky akutního onemocnění.
   
 • Žáci i zaměstnanci školy budou dbát zásad osobní a respirační hygieny (např. kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce).

 • Upozorňujeme zákonné zástupce žáků, že osoby, tzn. i žáci s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. V případě chronického omemocnění bude žákům pobyt ve škole umožněn pouze na základě potvrzení praktickým lékařem, které doloží pouze jednou. 
   
 • Pobyt zákonných zástupců žáků a dalších cizích osob uvnitř budovy školy bude omezen. Pokud budete potřebovat cokoliv s námi řešit, jsme vám samozřejmě k dispozici po předchozí domluvě.  
   
 • Aktivity, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol), budou omezeny. V závislosti na aktuální epidemiologické situaci je však možné organizovat školní výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty apod.  
   
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem (které je pro žáky povinné), pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy.
   
 • V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
   

17. 8. 

 

Základní informace pro rodiče budoucích prvňáčků, které jste obdrželi

na informační schůzce jsou ke stažení ZDE

 


 

26. 6.

Šlápni do pedálu!

 

Jako každý rok vyhlašujeme prázdninovou cyklosoutěž Šlápni do pedálu. Od 27.6.2020 - 31.8.2020 si budou děti zapisovat kdy, kde a kolik ujely kilometrů na kole. Pravdivost údajů potvrdí rodiče svým podpisem. V září děti odevzdají třídním učitelům najeté kilometry. Na vítěze v různých kategoriích čekají pěkné ceny!

 


22. 6. 

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

V pátek 26. června bude žákům rozdáno vysvědčení. Žáci, kteří se nezúčastnili vzdělávacích aktivit a půjdou do školy poprvé od otevření 22. 5., odevzdají Prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (formulář viz Informace k nepovinné docházce).

Ráno v 8 hodin se všechny skupiny žáků sejdou na srazových místech na Hasičce, poté proběhne společné focení tříd a následně třídy přejdou do školy k rozdání vysvědčení. Děti si s sebou vezmou obal na vysvědčení, roušku a tašku na své školní věci.

Po ukončení se žáci rozejdou sami domů, obědy jsou hromadně odhlášeny.

 

Na dny 29. a 30 června je vyhlášeno ředitelské volno.

 


 

Gratulujeme všem, kteří úspěšně složili zkoušku na víceletá gymnázia.

 

Ze 13 přihlášených žáků na víceletá gymnázia, bylo 9 úspěšně přijato, z
toho 6 se umístilo v první desítce nejlépe hodnocených žáků na dané
škole.

 


18. 6. 

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ

NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

 

Zvýšenou pozornost věnujte při platbách uvedení variabilního symbolu, který vám byl školní jídelnou přiřazen. Tento symbol je uveden také na přihlášce. Pokud svůj VS neznáte, kontaktujte vedoucí školní jídelny.Platby obědů, které nebudou označeny správným variabiliním symbolem budou vraceny zpět.

První platbu na nový školní rok proveďte tak, aby byla připsána do konce měsíce srpna.

Číslo účtu: 232 809 677/0600

Ke stažení zde

 

VYPLŇTE A VRAŤTE ZPĚT TŘÍDNÍMU UČITELI,

NEBO VHOĎTE DO SCHRÁNKY ŠKOLY DO 25 ČERVNA.

 


17. 6. 

 

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude možné od 22. června pořádat tradiční školní akce společenského charakteru, které se váží na závěr školního roku, tedy např.:

 

 • Předání vysvědčení

 • Závěrečné focení
 • Slavnostní rozloučení se závěrečnými ročníky

 

Akcí se budou moci účastnit všichni žáci bez příznaků virového onemocnění. Stále platí, že pro účast je nutné předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového omemocnění viz níže - Informace k nepovinné docházce.

Pro vzdělávací aktivity se do konce školního roku nic nemění (tedy stále platí omezení počtu na 15, neměnnost skupin u1. stupňů apod.).

Na naší škole bude dne 26. června probíhat společné focení tříd od 8 hodin na srazových místech na Hasičce, dále všichni žácí přejdou do školy k předání vysvědčení.

 


 

16. 6. 

Možnost vyzvednutí osobních věcí žáků, kteří nechodí do školy

 

bude ve středu 17. června v 18 hodin v přízemí školy.

Své věci si žáci mohou odnést také v den vydání vysvědčení 26. 6.,

poté budou předány Charitě, či zlikvidovány.

 


 

Žáci budou ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 hodnoceni podle Vyhlášky 211/2020 Sb.ze dne 27. dubna 2020.

 


8. 6. 

Zveme rodiče budoucích žáků první třídy

 

na informační schůzku, která se bude konat 

 

ve středu 17. června v 17 hodin v budově základní školy.

 


8. 6. 

INFORMACE K NEPOVINNÉ DOCHÁZCE ŽÁKŮ 1. STUPNĚ:

 

 • Zákonní zástupci žáka písemně žáka přihlásí. Přihláška zde.
 • Při prvním vstupu do školy žák předloží prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Prohlášení zde.
 • Škola může přijmout žáka do skupiny o maximální kapacitě 15 dětí za dodržení minimálního rozestupu lavic a žáků. Před zamýšleným nástupem konzultujte s třídním učitelem.
 • Každý den nosí žáci do školy nejméně 2 čisté roušky a sáčky k jejich uložení.
 • Vzdělávací aktivity sestávají z dopoledního bloku (8.00 - 12.00) a odpoledního bloku (12.00 - 16.00), po ukončení bloku děti samy odcházejí domů, případně čekají na oběd.
 • Školní družina ani kroužky organizované školou nejsou v provozu.
 • Více informací zde a u třídních učitelů.

8. 6. 

Platby za školní družinu i kroužky budou po skončení mimořádných opatření vráceny poměrnou částkou, případně převedeny do dalšího školního roku.


 

25. 5.  Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. a 30. června ředitelské volno.

 

 

 

 

 Mateřská školka Užitečné odkazy Jídelníček Najdete nás zde