Organizace školního roku ZŠ

Naši školu navštěvuje 139 žáků.

 

 

Prázdniny:

 

  Podzimní           

  středa 27. a pátek 29. 10. 2021

  Vánoční

 čtvrtek 23. 12. - neděle 2. 1. 2022   

  Pololetní  pátek 4. 2. 2022
  Jarní  pondělí 7. 3. -  pátek 13. 3. 2022   
  Velikonoční  čtvrtek 14. 4. 2022
  Hlavní  pátek 1. 7. - středa 31. 8. 2022

 

Dny ředitelského volna:

 

Ředitelství školy vyhlašuje ředitelské volno na tyto dny: 27. 9. 2021

 

 

 

Zápis do 1. ročníku 2022/2023

 

Bude včas upřesněno.

 


Třídní schůzky, informační hodiny:

Třídní schůzky se konají:  

Hovorové hodiny se konají:

Třídní schůzky se konají: 

                                                                                                            

Termín třídních i informačních schůzek  je s předstihem oznámen před ukončením daného čtvrtletí. 
Konzultační hodiny nabízíme také kdykoli v průběhu školního roku, a to po předchozí telefonické domluvě s daným učitelem.

 

Škola v přírodě

 

Bude včas upřesněno.

 

Ke stažení: Informace, Posudek o zdravotní způsobilosti

Prohlášení o bezinfekčnosti, souhlas s ošetřením a podáním informací

 

 

Žáci budou za školu v přírodě  hradit částku ......... Kč na účet Klubu rodičů č. 195885207/0300

 

Adresa střediska

 

 

Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky

 

• K bezpečnému a spořádanému uložení jízdních kol a koloběžek žáků a zaměstnanců školy je určen prostor k parkování v areálu školy u zadního vchodu školy – na dvoře.

• Přístup k prostoru parkování na ukládání kol a koloběžek je postranní brankou.

• Osoba, která na kole či koloběžce přijede, je povinna před brankami z kola či koloběžky sestoupit a dovést kolo na parkovací místo.

• V areálu školy je jízda na kole nebo koloběžce přísně zakázána.

• Kolo či koloběžku vloží uživatel do stojanu.

• Uživatel kola či koloběžky je povinen řádně svůj prostředek zabezpečit. To znamená, použít např. lanko se zámkem, připevnit kolo či koloběžku k pevnému stojanu a zamknout.

• Prostor k parkování je přístupný pouze po dobu provozu školy a to od 7.00 hodin do 18:00 hodin.

• Za neuzamčená kola nenese škola žádnou odpovědnost.

• Žáci a zaměstnanci školy užívají vlastní jízdní kola na vlastní nebezpečí. Za technický stav jízdního kola odpovídá majitel (uživatel). Škola nenese odpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou v průběhu přesunu žáka a zaměstnance školy z místa bydliště do školy a zpět.

 

Informace pro řidiče

Vážení rodiče, řidiči!


Není nám lhostejná bezpečnost Vašich dětí při pohybu na komunikacích v naší obci, především v blízkém okolí školy.


Z tohoto důvodu Vám doporučujeme:

  • Dodržujte povolenou rychlost.
  • Dodržujte dopravní značení na přilehlých komunikacích školy.
  • Dbejte na bezpečnost na přechodu pro chodce.
  • Parkujte na místech vyhrazených k parkování.
  • Parkoviště za autobusovou zastávkou, které bylo vybudováno pro krátkodobé parkování, využívejte jen k  nástupu a výstupu.
  • Neparkujte na parkovacím místě před školou, je určeno pro dopravní obsluhu.
  • Prostor okolo přechodu pro chodce  nepoužívejte ani k nástupu a výstupu. (Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. července 2018, Zastavení a stání, § 25 - § 27.)
  • Při nástupu a výstupu z dopravního prostředku dbejte na to, aby Vaše dítě vystupovalo směrem k chodníku, ne na vozovku.