Organizace školního roku ZŠ 2023/2024

Naši školu navštěvuje 146 žáků.

 

 

Prázdniny:

 

 Podzimní 

 čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

 Vánoční

 sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

 Pololetní  pátek 2. února 2024.
 Jarní  5. - 11. února 2024
Velikonoční   čtvrtek 28. března 2024
 Hlavní  29. června 2024 do 1. září 2024.

 

Dny ředitelského volna:

 

Ředitelství školy vyhlašuje ředitelské volno na tyto dny:

 

- pátek 29. 9. 2023

- čtvrtek 9. 5 . 2024

- pátek 10. 5. 2024

 

 

 

 

Zápis do 1. ročníku 2024/2025

 

 

SE BUDE KONAT 18. 4.  2024 V DOBĚ 13.00 - 18.00 HODIN

 

 


Třídní schůzky, informační hodiny:

 

 

                                                                                                           

Termín třídních i informačních schůzek  je s předstihem oznámen před ukončením daného čtvrtletí. 
Konzultační hodiny nabízíme také kdykoli v průběhu školního roku, a to po předchozí telefonické domluvě s daným učitelem.

 

Škola v přírodě

 

Se koná 17. - 21.6. 2024 v letním táboře Kalich v Kamenici nad Lipou  - www. taborkalich.cz

 

adresa na školu v přírodě:

Letní tábor Kalich

Gabrielka 32

Kamenice nad Lipou

394 70

 

 

Ke stažení: 

 

Prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s ošetřením žáka.

Informace o ŠvP

 

 

 

Pravidla parkovacího prostoru pro kola a koloběžky

 

• K bezpečnému a spořádanému uložení jízdních kol a koloběžek žáků a zaměstnanců školy je určen prostor k parkování v areálu školy u zadního vchodu školy – na dvoře.

• Přístup k prostoru parkování na ukládání kol a koloběžek je postranní brankou.

• Osoba, která na kole či koloběžce přijede, je povinna před brankami z kola či koloběžky sestoupit a dovést kolo na parkovací místo.

• V areálu školy je jízda na kole nebo koloběžce přísně zakázána.

• Kolo či koloběžku vloží uživatel do stojanu.

• Uživatel kola či koloběžky je povinen řádně svůj prostředek zabezpečit. To znamená, použít např. lanko se zámkem, připevnit kolo či koloběžku k pevnému stojanu a zamknout.

• Prostor k parkování je přístupný pouze po dobu provozu školy a to od 7.00 hodin do 18:00 hodin.

• Za neuzamčená kola nenese škola žádnou odpovědnost.

• Žáci a zaměstnanci školy užívají vlastní jízdní kola na vlastní nebezpečí. Za technický stav jízdního kola odpovídá majitel (uživatel). Škola nenese odpovědnost za úrazy a škody, které vzniknou v průběhu přesunu žáka a zaměstnance školy z místa bydliště do školy a zpět.

 

Informace pro řidiče

Vážení rodiče, řidiči!


Není nám lhostejná bezpečnost Vašich dětí při pohybu na komunikacích v naší obci, především v blízkém okolí školy.


Z tohoto důvodu Vám doporučujeme:

  • Dodržujte povolenou rychlost.
  • Dodržujte dopravní značení na přilehlých komunikacích školy.
  • Dbejte na bezpečnost na přechodu pro chodce.
  • Parkujte na místech vyhrazených k parkování.
  • Parkoviště za autobusovou zastávkou, které bylo vybudováno pro krátkodobé parkování, využívejte jen k  nástupu a výstupu.
  • Neparkujte na parkovacím místě před školou, je určeno pro dopravní obsluhu.
  • Prostor okolo přechodu pro chodce  nepoužívejte ani k nástupu a výstupu. (Zákon č. 361/2000 Sb. ve znění účinném od 1. července 2018, Zastavení a stání, § 25 - § 27.)
  • Při nástupu a výstupu z dopravního prostředku dbejte na to, aby Vaše dítě vystupovalo směrem k chodníku, ne na vozovku.