Informace školní jídelna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Vážení rodiče,

děti z MŠ jsou odhlášené dle dodaných seznamů 2. - 11.2.
Žákyně a žáci ZŠ mají odhlášené obědy v termínu pololetních prázdnin

................


Pokud strava není odhlášena, je vždy připravena k výdeji. Proto každé další pokračování nepřítomnosti mimo původní odhlášku je třeba znovu oznámit, jinak bude stravné zaúčtováno, jako kdyby bylo jídlo vydáno.
Při onemocnění, o prázdninách a ředitelském volnu není možno odebírat státem dotovanou stravu (Školský zákon č.561/2004 Sb. § 119).

Do jídlonosiče se poskytuje strava za cenu potravinpouze první den nemoci/nepřítomnost (Vyhláška o školním stravování č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9).
Pokud strava další dny nepřítomnosti nebude odhlášena, bude účtována k ceně potravin i cena za režijní náklady

Cena za neodebranou stravu v ZŠ
 - oběd + 64,- Kč

Cena za neodebranou stravu v MŠ
 - přesnídávka + 16,- Kč
 - oběd + 37,- Kč
 - svačina + 11,- Kč.......................
- v pondělí si můžete výjimečně zrušit jídlo na tentýž den do 8,00 hodin,
  pro ostatní dny stále platí do 10,00 dne předešlého
- platba na další měsíc musí být připsána na konto strávníka nejpozději
  do 20. dne předešlého měsíce (do 20. února na březen….)

.................................................
Výdej stravy do jídlonosičů:
MŠ 10,45 – 11,15 v kuchyni v budově mateřské školy
ZŠ 11,00 - 11,20 v budově ZŠ v jídelně s čipem

Nyní portál www.jídelna.cz umí přijímat i objednávky z naší mobilní aplikace Jídelna.cz pro chytré telefony se systémem Android. Tu si můžete nainstalovat z obchodu Google Play.

.................................................

 

 

 

 

 

   
 
   

Jak přihlašovat a odhlašovat jídlo na www.jidelna.cz ZDE

Alergeny ZDE

13 rad ke zdravé výživě dětí

------------------------------------------------------------

Výdej stravy do jídlonosičů:

MŠ 10,45 – 11,15 v kuchyni v budově mateřské školy

ZŠ 11,00 - 11,20 v budově ZŠ v jídelně

 

Stravu nedáváme do skleněných nádob podle §26 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví.

Jídlo převzaté v jídlonosiči je určeno k okamžité spotřebě.

ŠJ zodpovídá za hygienickou nezávadnost stravy nejdéle do 15 minut od jejího vydání.

Pokrm má být (dle Vyhlášky MZ 137/2004 odstavec 2) spotřebován do 4 hodin po naplnění.

Nevyzvednutá strava propadá bez náhrady a je určena jako přídavek ostatním dětem.