Platby ŠD - informace

 

 

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,   Hlavní 102/32, 664 31 Lelekovice

IČO 750 21 871


 

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk. rok 2024/2025

 

Žáci zařazení (přihlášení) do školní družiny 250Kč/ měsíc převodem na účet č: 181214955/0300     VS: přiděleno žákovi   KS: 261

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině.

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny, mimo neplacené kroužky. Zde je přihlášení do ŠD povinné, (šití, včelař, zdravotní kroužek). Vedoucí kroužků řádně vedou třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2024/2025 tyto zájmové kroužky, žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

H. Vávrová

 

Pohybové hry

M. Juránek

 

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

 

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

 

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

 

Legorobotika

H. Vávrová

 

Deskové hry

T. Nečasová

 

Šití

A. Kis

 

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

 

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

 

Šikovné ručičky

 

 

Kutil

 

 

Zábavná věda    

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního roku.

 

Lelekovice 1. 9. 2023                                                                                                 Ředitelka školy