Platby ŠD - informace

 

Směrnice týkající se plateb školní družiny ZDE

------------------------------------------------------------

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk.rok 2021/2022

 

Žáci zařazení (přihlášení) do školní družiny 180Kč/ měsíc

převodem na účet č: 181214955/0300     VS: přiděleno žákovi   KS: 261

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny. Vedoucí kroužků řádně vedou  třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2021/2022 tyto zájmové kroužky viz níže

Žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

 

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V. třída pokročlí

H. Vávrová

600,-

Florbal

J. Tobiáš

 

300,- za 1 hodinu týdně/ 45 min.

400,- za 1hodinu týdně/ 60 min.

Pohybové hry

M. Juránek

300,- za 1 hodinu týdně

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,-

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,-

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

650,-

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,-

Deskové hry

T. Nečasová

300,- za 1hodinu týdně

Šití

A. Kis

0,-

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,-

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,-

D – kruh doučování

M. Nečasová

0

                                                                                                    

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a  vybraných financí vždy k 30.6.. příslušného školního  roku.     

 

 

Lelekovice 1. 9. 2021                                                                             Ředitelka školy