Platby kroužky

 

Platby za kroužky na I. pololetí se provádějí hotově do konce měsíce října, II. pololetí je nutné zaplatit do konce ledna. Sbor si vybírá I. Pospíšilová sama, ostatní platby vybírá Alice Kis.

Pondělí a úterý 8 - 15 hodin, středa - pátek 7 - 15 hodin.

Výše částky viz tabulka níže.

--------------------------------------------------------

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk. rok 2022/2023

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině.

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny, mimo neplacené kroužky. Zde je přihlášení do ŠD povinné, (šití, včelař, zdravotní kroužek). Vedoucí kroužků řádně vedou třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2022/2023 tyto zájmové kroužky, žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

H. Vávrová

650,- Kč

Pohybové hry

M. Juránek

350,- Kč

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

700,- Kč

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,- Kč

Deskové hry

T. Nečasová

350,- Kč

Šití

A. Kis

0,- Kč

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,- Kč

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,- Kč

D – kruh doučování

M. Nečasová

500,- Kč

Legorobotika H.Vávrová 650,- Kč

Folklórní tance

Kyseláková

500,- Kč

 

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního roku.

 

Lelekovice 1. 9. 2022                                                                                                 Ředitelka školy


Změna plateb kroužku florbalu od 1.2.2022

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V. třída pokročilí

H. Vávrová

600,-

Florbal

J. Tobiáš

500,- Kč

Pohybové hry

M. Juránek

300,-

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,-

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,-

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

650,-

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,-

Deskové hry

T. Nečasová

300,-

Šití

A. Kis

0,-

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,-

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,-

D – kruh doučování

M. Nečasová

0

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a  vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního  roku.

 

Lelekovice 1. 2. 2022                                                                           Ředitelka školy

                                                                                                          Mgr. Hana Mikaušová


Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

 

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk.rok 2021/2022

 

Žáci zařazení (přihlášení) do školní družiny 180Kč/ měsíc

převodem na účet č: 181214955/0300     VS: přiděleno žákovi   KS: 261

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny. Vedoucí kroužků řádně vedou  třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2021/2022 tyto zájmové kroužky:

Žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

 

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

H. Vávrová

600,-

Florbal

J. Tobiáš

 

300,- za 1 hodinu týdně/ 45 min.

400,- za 1hodinu týdně/ 60 min.

Pohybové hry

M. Juránek

300,- za 1 hodinu týdně

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,-

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,-

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

650,-

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,-

Deskové hry

T. Nečasová

300,- za 1hodinu týdně

Šití

A. Kis

0,-

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,-

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,-

D – kruh doučování

M. Nečasová

0

                                                                                                    

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a  vybraných financí vždy k 30.6.. příslušného školního  roku.     

 

 

Lelekovice 1. 9. 2021                                                                             Ředitelka školy