Plán akcí

Školní rok 2021/2022

DUBEN

20. dubna Hudební interaktivní pohádka o Mouí – autorská interaktivní pohádka o holčičce, která mluví se stromy, zvířaty i lidmi, v 9:30 v naší MŠ. Program je pro děti financován z MaS Brána Brněnska (zdarma).

26. dubna Lesní pedagogika – Včely – program pro všechny děti v areálu U mravence Lesíka v Řečkovicích. Čeká nás povídání o včelách a ukázka včelích obyvatel v proskleném úlu.  Děti budou potřebovat vhodné sportovní oblečení a obuv (budeme se pohybovat venku) a batůžek s pitím (svačinu budeme mít ze školky, na oběd se vracíme).                               cena: vstup + doprava (upřesníme)                        

KVĚTEN

5. května Fotografování - společná třídní fotografie, cena: 50,-

5. května Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 od 14 do 17 hod.

12. května

Chov koní - výlet na Ranč Loučka v Předklášteří (předškoláci a nejstarší děti) - program umožní dětem setkat se s koňmi tváří v tvář. Uvidí stáje i výběhy, projou si boxy pro koně a prožijí tak chvíli přímo v prostředí koní. Dozvědí se o krmení koní, jezdecké výstroji, podívají se do kryté haly, kde se koně trénují a na závěr si koně budou moci pohladit a vyzkoušet si, jak se takový kůň čistí. Výlet bude financován z MaS Brány Brněnska (zdarma).

Výlet za poznáním pro mladší děti - výlet do přírody 

25. května Výchovný koncert v ZUŠ Kuřim - pouze předškoláci, v 10:00; cena: 20,-

31. května Louskáček a bonbónová víla - v 10:15 divadelní představení v Divadle B. Polívky v Brně, cena: 100,- + doprava

ČERVEN

17. června  Slavnostní pasování předškoláků na školáky - odpolední zahradní slavnost spojená s možností přespání nejstarších dětí v MŠ do sobotního rána 

16. června Výlet Lipka - Jezírko - dopolední program pro všechny děti "Vodník Jezerníček vypravuje"Děti se setkají s pohádkovou bytostí Vodníkem Jezerníčkem, ten jim představí svoje kamarády z jezírka. Dále se dozvědí, jaké rostliny rostou okolo jezírka, naloví si, pozorují a určují vodní živočichy a dozví se o nich, čím se živí. Při didaktické hře zjistí, jak se vyvíjejí. Formou pohybových her si upevňují nabyté znalosti. Dramatickou formou ztvární život kolem rybníka. Při výtvarné aktivitě si sami vyrobí jednoho živočicha. Pro děti je rovněž připravena vodní hostina – ochutnávka různých druhů minerálních vod. Na základě smyslové aktivity přemýšlejí nad tím, kde a jak se může šetřit vodou.

Cena: 150,- + doprava

Bližší info - viz letáčky v šatnách tříd (příchod do MŠ nejpozději v 7:30, s sebou pevnou obuv, vhodné oblečení, dobře se nosící batůžek a do něj pití, svačinku děti budou mít ze školky, návrat do školky cca ve 12:15, vyzvednutí dětí je možné cca od 12:40).