Výlet v úterý 31.5.

Dobrý den,

v úterý 31.5. jedeme místo avizovaného výletu do Křtin (nebylo možné skloubit arboretum s jeskyněmi) do Předklášteří na Ranč Loučka, kde se budou moci děti prakticky seznámit s chovem koní a některé věci i vyzkoušet.

Info v bodech:

- sraz v 7:30 ve škole v šatně, odjezd v 7:59 z České,

- příjezd ve 12:15 do České (prosím o info do DŠ, pokud půjde Vaše dítě rovnou z vlakové stanice domů),

- s sebou dvě třípásmové jízdenky, baťůžek se svačinou a pitím, pevnou obuv,

- vstupné není, můžete dětem dát s sebou třeba 50 Kč, pokud budou spokojené, můžou věnovat jako sponzorský dar.

 

Příjemný den

Mgr. Jiří Hrdina

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ve čtvrtek 28. 4. 2022

Vážení rodiče,

přijměte pozvání na třídní schůzku, která se koná ve čtvrtek 28. 4. v 17:30 v naší třídě.

Jiří Hrdina

  

Dřevěný svět - výukový program na Jezírku 21.3.2022

Vážení rodiče,
 
v pondělí 21. března pojedeme na výukový program Dřevěný svět. Sejdeme se před školou v 7:40 hod.
 
S sebou
- terénní sportovní oblečení a obuv
- přezůvky
- svačinu a pití
- 2 jízdenky na 2 zóny.
 
Cena: 150 Kč (přinést do pátku 18. března)
 
Návrat ke škole je ve 12:33 - oběd standardně stihneme.
 
 

Opakované vši

Vážení rodiče,

ve třídě se vyskytly opakovaně vši, proto prosím o důkladnou kontrolu hlav vašich dětí, abychom zamezili reinfekci.

 
Děkuji za spolupráci.
 
Jiří Hrdina

Třídní schůzka a hovorové hodiny ve středu 19.1.

Vážení rodiče,
 
třídní schůzka se uskuteční ve středu 19. ledna v 16:30 hod online. Odkaz na meet je stále stejný a bude před schůzkou uveden ve streemu učebny classroom. Po třídní schůzce budou probíhat pro zájemce online hovorové hodiny - individuální konzultace. Termín si zarezervujte křížkem v přiložené tabulce v učebně classroom.
 
Jiří Hrdina

Výlet do ZOO ve čtvrtek 13.1.

Vážení rodiče,

došlo i na původní návštěvu zimní ZOO i s programem - pracovními listy. 

 

Info v bodech:

- vstupné 80 Kč prosím do středy poslat po dětech

- sraz je už v 7:30 ve škole v naší třídě - ještě se musíme otestovat

- s sebou:

     - dvě jízdenky na tři pásma 

     - teplé oblečení (po většinu času budeme venku), batůžek se svačinou a pitím 

     - dvě roušky

- návrat bude v průběhu páté vyučovací hodiny, děti budou předány do družiny 

Pokud má jít vaše dítě po příjezdu z výletu zpět do České rovnou domů, prosím o tuto informaci do DŠ.

 

Děkuji vám za spolupráci.

Jiří Hrdina

Výlet do Technického muzea ve čtvrtek 9. prosince

Vážení rodiče,

vzhledem k mrazivé předpovědi počasí jsem zvolil vnitřní variantu výletu - původní návštěvu zimní ZOO nahrazuji exkurzí do Technického muzea s domluveným hodinovým programem.

Info v bodech:

- vstupné 50 Kč do TM použiji ze zrušeného hudebního představení O Smolíčkovi

- sraz je až v 7:55 ve škole v naší šatně (TM otevírá v 9:00)

- s sebou:

     - dvě jízdenky na tři pásma (měly by stačit na dvě, cena je ale stejná)

     - teplé oblečení, batůžek se svačinou a pitím 

     - dvě roušky

- návrat bude v průběhu páté vyučovací hodiny, děti budou předány do družiny a obdrží avizovaný studený oběd (pokud jste jim jej neodhlásili)

Pokud chcete přivést své dítě ráno přímo k odjezdu vlaku z České v 8:30 (případně po příjezdu do České má jít vaše dítě rovnou domů), prosím o tuto informaci do DŠ.

Děkuji vám za spolupráci.

Jiří Hrdina

Vši

Ve třídě se vyskytly vši, proto prosím o kontrolu hlav vašich dětí.

Děkuji za spolupráci.

Jiří Hrdina

Třídní schůzka + online výuka

Zdravím vás, vážení rodiče,

třídní schůzka se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu v 18:30 hod online. Odkaz na meet je stále stejný a je uveden ve streemu učebny classroom. Zároveň vás chci informovat, že avizovaná online výuka dětí, které jsou doma, může začít z technických důvodů až v úterý 9.11.

Děkuji za pozornost a přeji příjemný večer a víkend.

Jiří Hrdina

 

 

Výuka po podzimních prázdninách

Vážení rodiče,

děkuji vám za spolupráci a pomoc dětem i mně při krátké distanční výuce. Vzhledem k tomu, že po návratu vašich dětí do školy k prezenční výuce budu ještě týden doma v izolaci, jsme nuceni vyzkoušet hybridní model prezenční výuky asistenta a distančního učitele. 

V praxi to pro vás budou znamenat pouze dvě věci:

- Odevzdávání úkolů zůstává elektronicky.

- Do sdělení do Deníčku školáka prosím napište přístupové údaje do učebny classroom Vašeho dítěte, abychom se mohli propojit.

Příjemný den

Jiří Hrdina

KARANTÉNA

Vážení rodiče,

z důvodu COVID pozitivních nálezů je potvrzena karanténa v naší třídě.

Distanční výuka bude probíhat způsobem, na který jsme již zvyklí, denně od 8:30. Žáci, kteří COVID v uplynulém půl roce prodělali a mají potvrzení od lékaře nebo jsou očkovaní, mohou pokračovat v prezenční výuce. Rozhodnutí o karantenéně bude vyvěšeno, jakmile jej budeme mít od hygieny písemně k dispozici.

Děkuji za pochopení

Jiří Hrdina

Probrané učivo a DÚ 20. října

ČJ

- diktát 24/7

     - prosím o opravy v diktátovém sešitu. Ti, kteří nebyli ve škole, ať si diktát vyzkouší. Pokud bude z časových důvodů Vaše dítě psát pouze přepis, prosím o tuto informaci pod text.

- uč. 26/2, 3 společně

- PS 14: vysvětlení společně + (ve cv. 1  se rozhodněte podle důrazu, kde použijete tečku nebo vykřičník, ve cv. 2 vytvořte tři věty).

 

M

- PS 18: školní samostatná práce +

- finanční gramotnost (Logiko BANKOVKY A MINCE)

 

Učivo na 21. října

ČJ (90 min)

Do sešitu

- nezapomeň na datum

- uč. 26/4: vypiš do sešitu za sebe pouze opravená slova 

- uč. 27/2 (musíš nejdříve ústně splnit 27/1)

Písanka

- str. 15. Nezapomeň na správné držení pera, naklonění sešitu a posez, na prvních šesti řádcích si zeleně zakroužkuj na každém řádku jedno slovo, které se Ti nejvíce povedlo.

Čtení

Vezmi si svou knihu a 10 - 30 min si čti, podle toho kolik ti zbyde času.

 

M (45 min)

PS

- 19/25 a 27. Nezapomeň na všechny kroky, které děláme u slovních úloh (jsou v sešitu), zápis odpovídá zvýraznění.

- 44/4 (nápověda: prostorový útvar, který má na sobě dva kruhy je v _ _ _ c jeho název najdeš také v prvním řádku zadání následujícího úkolu). Nepřetahuj, ať se Ti vybarvení samotnému líbí.

 

ČS (45 min)

Přečti si první polovinu strany 14 v učebnici a pak můžeš vyplnit v PS první otázku a cvičení 1 a 2. Vezmi si učebnici k ruce a pokud nevíš, použij ji. Západ slunce najdi na internetu spolu s rodiči.

Probrané učivo a DÚ 19. října

ČJ

Písanka 14

- která písmena takto začínají?

- školní práce

- zakroužkuj nejhezčí a mračounský znak sousedovi

- zbytek

- čtení s porozuměním s úkoly - práce ve dvojicích

PS 13 - kontrola DÚ

- do vět ve cv. 1 dopiš . nebo ! podle důrazu

 

M

Sčítání přes 10 PS 16

- vysvětlení cvičení 15, 16 (max. 21 příkladů) a 17 (ukazuj si na číselné ose alespoň pro kontrolu  - a kolik je..., záměna sčítanců)

- samostatná práce

- zbytek

Finanční gramotnost (pro rychlé)

- Logico O bankovkách a mincích 

 

Probrané učivo a DÚ 18. října

ČJ

- do školního sešitu:

Věta přací

Začíná slovem: ať, nechť, kéž, aby, kdyby, prý ...

Končí: .!

- společné vysvětlení PS 13 a DÚ (ve cv. 3 druh věty napiš písmenem za větu)

- vybrány školní sešity a písanky, obé vráceno

 

M

Odčítání s přechodem přes desítku

- opakování na tabuli

- soutěž na tabulky ve dvojicích 23/1

- samostaná práce s vysvětlením PS 17 a

 

ČS

- dřeviny, opakování listnatých a jehličnatých stromů na nástěnných mapách, části stromu a keře (viz také uč. 13)

- PS 13: sam. práce s vysvětlením a

- vybrány početníčky a vráceny do boxíků

 

Program + sáček na TV v pátek 15.10.

Dobrý den,

v pátek je na základě výsledku školních voleb celý den program venku (aktovku nechť si děti nechají doma). Proto prosím vybavte děti teplým oblečení a boty odolávajícím i vlhku. Zároveň prosím připravte dětem sáček/tašku, ve které si odnesou oblečení do TV domů na vyprání.

 

Děkuji Vám za spolupráci.

 

Jiří Hrdina

Probrané učivo a DÚ 14. října

M

Odčítání s přechodem přes deset

- viz také uč. 23

- práce s počítadly

- příklady na tabuli

- početníček 8 procvičení (většina zvládla ve škole) a

- DÚ PS 15 

- vráceny sešity M

 

ČJ

- písanka 13 společně s uvedením jmen a zdrojů a

- čtení s porozuměním

- vybrány PS ČJ

 

ČS

- les, stromy, houby, počasí - viz také uč. 12

- PS 12 společně s vysvětlením a

Probrané učivo a DÚ 13. října

ČJ 

Druhy vět

- uč. 24, cv. 4, 5 určovaly děti

- uč. 25 v hnědé bublině přečteno (ať, kéž, nechť aby, kdyby, prý...)

- uč. 25 pod béžovou čarou určovaly děti

- hra Hexagon ve dvojicích

DÚ PS 9/1, 2, 3

 

M

- do sešitu bodově (následně vybrány):

Slovní úloha

Zvýraznění

Zápis

Operace O

Výpočet 

Zkouška

Odpověď

- DÚ: PS 14 dokončit (cv. 9 je dobrovolné)

 

VV

Stavíme draka

- konstrukce

- obvodové dráty

- ...

Probrané učivo a DÚ 12. října

ČJ

- opravy - vrácený diktátový sešit, písanka

- druhy vět  

     - soutěž - určování na tabulku včetně Z!

     - (uč. 22 a 23)

     - PS 12 (ve cv. 1 místo do rámečku napiš na řádek) společně a DÚ

- poslech s porozuměním: čít. 6 a 8

 

M

- opakování členů rovnice, závorek a rozkladů společně

- sčítání bez námahy (např. 9 + 7 + 1 + 3): uč. 21/6 a 22/1

- hra molekuly 22/5

- DÚ PS (vrácený) 14/6,8

 

VV

: donést zítra dva listy novin (klidně mohou být celé :))

 

Probrané učivo a DÚ 11. října

ČJ

- diktát 20/5

- písanka 11, u opakujících se tvarů zakroužkovat ten nejhezčí na řádku, do písanky už píšeme perem

- vybrány: sešit ČJ diktáty a písanka

- vrácen DŠ

 

M

- rozdání testíků a nalepení do sešitu

- přechod přes desítku

      - práce s počítadly 

      - 20/1 - práce ve dvojicích na tabulku (soutěž se zašifrovaným zadáním)

- DÚ: početníček 7 (zaměřit se na krásné písmo, v případě, že nezvládne dítě bez rozkladu, může si rozložit)

- vybrán PS

 

ČS

- testík 11:00 = 23:00, přiřazování anologového času k digitálním hodinám

- vrácen PS

- společně a DÚ: PS 11 (ve 4. cvičení si v případě potřeby dítě dorýsuje řádek)

 

 

 

Probrané učivo a úkoly 8. října

Prosím rodiče o obalení veškerých učebnic, sešitů PS a deníčků (pokud nemáte správný rozměr obalu, může být i do papíru, novin...), v pondělí jsem dětem slíbil kontrolu. Děkuji Vám.

 

ČJ

- druhy vět (na počítači http://skolakov.eu): https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

- rozdání písanek, str. 9 a 10 samostatná práce a

 

M

- sčítání s přechodem přes 10 (na počítači): https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

- cvičný testík na sčítání a odčítání s přechodem přes 10

- počítání se závorkami - do sešitu:

     Závorky

     8 - 3 + 2 = 7

               5   

     8 - (3 + 2) = 3

     - uč. 18 a cv. 1 na fólii

- PS 13 společně a samostatná práce a

     - cv. 1 je pro prvňáky

     - cv. 2 je obdoba počítadla

     - cv. 3 - rozklady jsme zvládali už v početníčku 

     - ve cv. 4 škrtni slovo správně

     - ve cv. 5 jsme hodili číslo 4

 

ČS

- co je to minulost, přítomnost a budoucnost + uvedení příkladů výrobků

- PS 10 samostatně (ve dvojicích) + jejich vybrání

- zapsání bodlinek za čtení, ohodnocení VV a vybrání DŠ

 

Probrané učivo a DÚ 7. října

Prosím rodiče, aby, pokud si nejsou jisti, nevypracovávali s dětmi strany PS (písanky, početníčku) navíc. Děkuji vám.

 

M

- uč. 17 

     - důležité v zadání = zápis

     - cv. 1, 2 ukazování na číselné ose laserovým ukazovátkem (každý si vyzkoušel)

     - cv. 3 na fólii s následnou kontrolou

     - cv. 5 společně

- PS

     - 12/32 samostatně s předchozím vysvětlením

     - vybrány

 

ČJ

- kontrola DÚ v PS (7: meloun, datle, 8: řazení podle abecedy viz také

http://eridanus.cz/id32402/jazyk/jazyky/indoevropske%281_jazyky/slovanske%281_jazyky/c%282es%282tina/Spisovna_cestina/Pravidla_ceskeho_pravopisu/Pravidla_abecedniho_razeni.htm

- uč. 19, 20/1, 2, 3

     - společné čtení

     - určování druhů vět (pozor na zvolací)

- PS 11 společné objasnění (ve cv. 2 za slovo slunce jsme dopsali tečku) a

- písanka

     - 9 samostatná práce cca 15 min. se zeleným zakroužkováním nejpovedenějších

     - vybrání 

 

ČS

- společné opakování hodin v programu flp (viz také uč. 10)

- PS 9 samostatná práce a

 

 

Probrané učivo a DÚ 6. října

ČJ

- společná soutěž v psaní písmen ve dvojicích na destičku

- písanka 6 společně a

     - hledání a ukazování měst na mapě 

     - mezi názvy měst čárky

     - všechny věci napíšeme malými písmeny s čárkou mezi nimi

- do sešitu: Druhy vět: O.(Z!) T? R.! P.!

  (jednotlivá počáteční písmena a znaménka různými pastelkami)

- vybrání pracovních sešitů

 

M

- PS 12/29, 30, 31 společně a

 

VV

- hruška temperou (míchání, zesvětlování a ztmavování barev)

 

Probrané učivo a DÚ 5. října

ČJ

- PS 8

     - cv. 1 společně formou šibenice na tabuli, z hádaných písmen následné sestavování slova a řazení podle abecedy (práce ve skupinách)

     - cv. 2 práce ve dvojicích

- uč. 18 společně

- DÚ PS 8 + 11/1

 

M

- uč. 16 po cv. 1 včetně společně (práce s číselnou osou)

     - cv. 3 na fólii

- PS 11 společné vysvětlení a , u cv. 27 zapiš otázku na volný řádek

Probrané učivo a DÚ 4. října

ČJ

- vyhledávání jmenin ve stolním kalendáři - práce ve dvojicích

Opakování ABC

- PS str. 7 společné vysvětlení (cv. 1 psacím, cv. 3 očísluj nad slova a nepatřící na řádek, cv. 4 druhy ovoce: peckovice, bobule, malvice...) - samostatná práce +

- vybrání písanek

 

M

- rozdání početníčků

- geometrie uč. str. 78: opakování + počty vrcholů, stěn a hran

 

ČS 

- určování hodin ve dvojicích (1/4, 1/2, 3/4, 1/1 + digitální čas, odpoledne, půlnoc, poledne, za a a pět minut)

- PS str. 8 - projít a porozumět (společné vysvětlení čtyřsměrky) a DÚ 

 

Probrané učivo a DÚ 1.10.

ČJ

- abeceda diktát - DÚ oprava podle 11/6

- jména dětí ve třídě podle abecedy a jejich jmeniny ( zjistit, kdy mám svoje jmeniny)

- písanka 5 - znovunácvik abecedy

- uč. 16, 17 - kouzelná slovíčka, omluva a pozdrav společně s ukázkami

 

M

- geometrické útvary na Sovičce - procvičování na počítači

- rozklady při přechodu přes 10 - společná oprava DÚ

- poč. 6 - samostatná školní práce

- znovuvybrání početníčků

 

ČS

- lepení a sčítání bodlinek do pochvalníčku - prosím o podpis

- CUP SONG

- PS 8 - pokračování samostatné práce 

 

Výskyt neštovic ve třídě

Vážení rodiče, 

ve třídě se vyskytly neštovice. V případě příznaků prosím ponechejte Vaše dítě doma.

Děkuji Vám za spolupráci.

Jiří Hrdina

Probrané učivo a DÚ 30. září

ČJ

Abeceda

- zkoušení na známky

- čtení uč. str. 2 a řazení jmen skřítků podle abecedy na tabuli (pořadí v ABC píšeme číslem nad slovo)

- uč. str. 13 čtení a pojmenování pohádkových postav a 13/1 řazení podle ABC do sešitu

- 13/4 na fólii se společnou kontrolou

- písanka 8 - soustředit se na psaní malého f (okénko) - školní práce a

 

M

- rozklad čísla při sčítání a dopočítávání do 10 na počítadle

- vybrání početníčků

- dočítání uč. str. 15 společně na tabuli, 15/2 na fólii samostatně se společnou kontrolou, 15/2 společně

- PS str. 10 vysvětlení společně a DÚ (pozor: u 21 na správné počítání, 22 - zvýraznění zadání, znaménko početní operace do kroužku a NEŽ, 23 - zvýraznění zadání, zapsání i na číselné ose, 24 - znaménko početní operace do kroužku)

 

ČS

- jednotky času - uč. str. 9 - jak poznáme dny s 30 - 31 dny (klouby), roční období...

- PS str. 8 - začátek společně

 

 

 

 

Probrané učivo a DÚ 29. září

ČJ

- svatý Václav, den české státnosti

https://www.slavne-dny.cz/episode/517938/svatek-svateho-vaclava-den-ceske-statnosti-28-zari  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230013-svaty-vaclav/

- ABC soutěž ve dvojicích

- uč. str. 10: cv. 2 společně, řazení podle abecedy

- písanka str. 7: nejhezčí kromě přepisu zakroužkovat zeleně - sam. práce +

 

M

- uč. str. 12 a 13 v rámečku do sešitu + vysvětlení

- rozklad při přechodu přes desítku - početníček str. 5: vysvětlení společně a

 

VV

- barevné spektrum, duha, základní bavy, míchání barev - TEMPERA na A4

Probrané učivo a DÚ 24. září

IKT počítače

- cyklista test https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/9-cyklista

- co už umím - dokončení (odkaz na stažení pro chybějící jsem posílal)

- chystáme se na kolo https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/interaktivni-dopravni-vychova/1-s-tomikem-na-kole

- vzájemná výpomoc

 

ČJ

- uč. 9: čtení textu společně + 9/4 společně a do sešitu 

 

M

- menšenec a menšitel uč. 11 společně a do sešitu

- DÚ: naučit se názvy jednotlivých členů rovnice u početních operací sčítání a odčítání

 

ČS

- PS 7: společně odpověď na první otázku a stranu samostatně nebo ve dvojicích, zbytek DÚ

 

dovybavit školními pomůckami (určitě budeme potřebovat průhlednou fólii na psaní a papírové hodiny), do 30. 9. obalit všechny sešity a učebnice, popsat sešity, provést opravy v sešitech a PS

 

 

Ředitelské volno v pondělí 27. září

Vážení rodiče,

připomínám, že na stránkách školy je informace https://www.zslelekovice.cz/clanek.php?id=13, v pondělí tudíž neposílejte svě děti do školy.

Jiří Hrdina

Probrané učivo a DÚ 22. září

ČJ

- zkoušení abecedy na známky z generátoru náhodných čísel

- vybrání písanek

- PS str. 5 společné vysvětlení (cv. 3, 4 přepis) a

 

M

- číselná osa opakování + aritmetické pravítko (dvě číselné osy nad sebou)

- početníček str. 4 společné vysvětlení a

 

VV

- moje školní aktovka (voskovka + vodovky)

Probrané učivo + DÚ 20. září

Domácích úkolů je více, nicméně jsou všechny na středu a na čtvrtek (děti si zapisují do úkolníčků). Pokud byly děti nemocné, měly by si do týdne staré úkoly doplnit.

ČJ

- DÚ písanka str. 4 (trénovali jsme na fólii)

 

M

- (hned) před a za na číselné ose

- DÚ početníček str. 2 a 3 (zaměřit se na správné psaní číslic)

- PS str. 9 - společné vysvětlení a cv. 17, zbytek

 

ČS

- dopravní prostředky a hromadné

- jak se chovat v MHD

- DÚ PS str. 6

Návštěva divadla v úterý 21. září

Vážení rodiče,

v úterý 21. září jdeme do divadla Radost na představení Mach a Šebestová. 

 

Info v bodech:

- 90 Kč na představení budu vybírat v pondělí

sraz v 7:30 ve škole, v 7:40 odcházíme 

- s sebou dvě jízdenky na tři pásma, baťůžek se svačinou a s pitím

- předpokládaný návrat do 12:00, děti jdou na oběd a do družiny

- potřebujeme platné testy na covid (v pondělí testujeme ve škole v 7:15 hod, na děti budeme čekat už od 7:00)

 

Děkuji za pozornost

 

Jiří Hrdina

Probrané učivo 17. září

Zdravím Vás,

vybíral jsem DŠ + ČJ diktáty, netřeba je tedy hledat. PS z M vyberu v pondělí a budu se snažit je do středy zkulturnit, jak jsem psal. Prosím, ať děti používají zatím hlavně tužku, přechod na pera zvládneme postupně do konce října. Všechny úkoly si děti zapisují do úkolníčku, úkoly jsou na pondělí, prosím o jejich kontrolu.

 

Informatika

- pokračovali jsme v ovládání myši a klávesnice (odkaz jsem zasílal minule), někteří se dostali až k tématu 12: Psaní na klávesnici

 

M

- datum perem a na číselnou osu tužkou na další linku čísla po 1 cm do sešitu z M podle uč. str. 8 (dané číslo je 6, větší a menší vyznačit podle pravítka barevně jako v učebnici s popisem)

- PS 8 společně (dopsání jako ), 14 - vysvětlení pavoučích sítí, 16 - zaměřit se na zvýraznění důležitého v zadání (pastelkou nebo zvýrazňovačem podle pravítka), početní operaci + psát do kroužku vlevo, zkouška je záměnou sčítanců nebo odčítáním

 

ČS

- jaké máme ve škole místnosti

- hra šibenice (KABINET)

- jak se ve škole cítím

- PS 5 DÚ (prošli jsme společně, ať děti nezapomínají na zvýraznění důležitého v zadání), rozvrh nejprve zpaměti, potom opravit

 

ČJ

- kontrola pohledů a písanek

 

 

 

 

 

 

 

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

protože většinu z vás ještě neznám a rád bych se vám představil osobně, zvu vás na třídní schůzku, která se bude konat ve středu 22. září v 17 hod v naší třídě. 

Budu vám vděčný za potvrzení účasti emailem na hrdina@zslelekovice.cz.

Děkuji vám za pozornost a těším se na setkání.

Jiří Hrdina

 

 

Důležité informace + probrané učivo a DÚ 16. září

Dobrý den, vážení rodiče,

mám pro vás kromě pravidelných i další informace:

- "Podařilo" se mi při přepravě znečistit kávou z nedotažené termosky dětem PS z M. Je to nepříjemná situace, škody se ještě budu snažit eleminovat, pokud se nepodaří, nahradím, omlouvám se za chybu.

- V úterý 21.9. chceme jít do divadla Radost (detailní info ještě zašlu). Aby vše proběhlo v pořádku, musíme mít platné testy (nebo se otestovat se zdržením přímo tam), které nám shodou okolností nabízí lelekovický praktik MUDr. Lukáš Pospíšil na pondělí 20.9. ráno. Zájem o ně potřebuji mít potvrzený nejlépe zítra v DŠ (lísteček mají děti v NOVÉM úkolníčku a nemocné v boxíku). Kdo ví, že v úterý ještě jeho dítě nebude ve škole, může potvrdit až na další termín 29.9..

- Vzhledem k současnému vývoji situace budu velmi pravděpodobně zakládat nový classroom a v příštím týdnu uspořádám nejen kvůli současné situaci (pravděpodobně ve středu) třídní schůzky, přesné termíny Vám ještě sdělím. 

Děkuji za pozornost

 

Probrané učivo

ČJ

- . 6, 5 - DÚ: vypsat pohled z Prahy (nemocní mohou v PS z ČJ 4) dle vzoru na straně 5 s následujícími změnami: vlastní adresa rodiny, jiný kamarád, jiné dítě.

 

M

- opravy v PS z M - DÚ dokončit

 

ČS a ČJ

- dopravní výchova (video + test) https://www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/animovana-dopravni-vychova/8-chodec

 

Informatika

- zvládli jsme tři až čtyři odkazy (cesta: Co už umíme - jezdíme myší, klikáme myší....) na této adrese:   https://www.albatrosmedia.cz/tituly/12848534/informatika-pro-1-stupen-zakladni-skoly/ - volně stažitelná zábavná výuková videa 

 

 

 

Probrané učivo + DÚ 15. září

ČJ

- testík na abecedu

- rozdání písanek a jejich popis

 

M

- PS 7

- rozdání početníčků a jejich popis

- rozdání sešitů (nalepení testíků) a sešitů do rýsování a jejich popis

 

VV

- autoportrét voskovkami, následné vystřižení

 

- písanka str. 1

- početníček str. 1

- popsat (jak, už jsem posílal, zvládnou i děti) a obalit všechny sešity, písanky, početníčky...

- obalený a popsaný sešit do rýsování donést do školy, bude zůstávat v boxíku

Probrané učivo + DÚ 14. září

ČJ

- čtení uč. 4, řešení kvízu, rýmy bez 3. cvičení

      - zaměření se na slabikování, neslabičné předložky, intonaci na konci věty

- individuální kontrola a hodnocení psaní v PS

- příprava na zítřejší testík z abecedy

 

M

- jednotky a desítky, rozklady pomoví počítadla - soutěž na tabulky ve dvojicích

- PS 6 společně s vysvětlením zadání, dokončení strany je za 

 

Uvedli jsme do praxe motivační tečky a ježečky, dítě vám jistě popovídá.

 

Probrané učivo + DÚ 13. září

ČJ

- opakování abecedy

- PL ABECEDA VELKÉ TISKACÍ a psací písmo - opis (nemocní mají v boxíku), DÚ dokončit do 14.9.

 

M

- desetiminutovka sčítání a odčítaní do 20

- jednotky a desítky uč. 6 nahoře na tabuli

- opakování PS 5DÚ dokončit do 14.9.  

 

ČS

- uč. 5 + PS 4DÚ dokončit do 16.9.  

 

Probrané učivo 10. září + informace

Zdravím vás,

stále pracujeme na pravidlech třídy a jejich udržování, dnes jsme si rozdávali sešity do ČJ  a pochvalníček a popisovali je, prosím vás o dopsání:

jméno a příjmení

II, třída 2021/2022

Pochvalníček je určený na pochvaly a poznámky od učitele (na deskách je tabulka na tečky za aktivitu) a z druhé strany na vaše zápisy čtení. Prosím o zapsání knihy, kterou vaše dítě právě čte a nejlépe každý den napište datum a c​ca dobu čtení (min. 10 minut).

Prosím také o dovybavení pouzdra, hodinami a lenochem A4 (omlouvám se, že jsem původně neuvedl, budeme potřebovat až v říjnu). Někteří stále nemají kompletní pomůcky.

Úkoly si děti zatrhují červeně v PS. Stále jsme nedostali úkolníček (+ písanky a početníček), do kterého si budou děti zapisovat, proto prosím o kontrolu PS, DÚ jsou v nich a v Probraném učivu. Pod DÚ prosím dejte parafu, že jste viděli a zkontrolovali, děti určitě ještě potřebují dopomoc. 

Všichni chybějící mají sešity v boxících.

 

ČJ

- zapisování data do sešitu

Čítanka

- 3 samostatně a pak jednotlivci připravené hlasité čtení

- 4 společné čtení jednotlivců bez přípravy

- 4/1 do sešitu

- připomínám abecedu do středy

 

ČS

- práce ve skupině: určování času na hodinách a zapisování na tabulku (1/4, 1/2, 3/4, celá, poledne, půlnoc, rozdělení dne před a po obědě, informace o digitálních hodinách).

- PS 3 společné zadání a DÚ dokončení 

 

Děkuji za spolupráci.

Jiří Hrdina

 

Probrané učivo 8. září

ČJ

- opakování celé abecedy (uč. 3 + Q, W, X), tři děti už zvládly celou, do středy 15.9. by ji měly všechny děti znát zpaměti

- PL slabiková perníková chaloupka (chybějící děti mají PL v boxíku) + Logico Slabikolov

- DÚ (kroužkujeme čísla úkolů v PS červeně a píšeme na tabuli): PS 4/4,5 a 5/1

 

M

PS 4

- cvičení 1 jsme si přečetli, vysvětlili a zvýraznili v zadání seřazení

- ve cvičení 2 jsme společně napsali pozvánku na tři řádky, děti mají doplnit místo konání - svou adresu

- ve cvičení 3 jsme si roztřídili a pojmenovali zákusky (obrázky na webu) a vysvětlili souvislost pojmenování s jejich vzhledem

- DÚ je dokončení celé strany PS 4

 

VV

- kontrola vybavení a popis boxíků na VV (chválím, všichni měli, ale někteří ještě neměli kompletní, nicméně tentokrát jsme toho tolik nepotřebovali)

- práce s uhlem na A4: ježeček s motivačními bodlinkami (zaměření na čistotu, kresbu uhlem na A4 podle vzoru + znaménko větší, menší, následně zafixováno lakem)

 

 

 

Domácí úkoly

Zdravím, vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že stále nemáme dodanou většinu PS a sešitů (část jich budeme popisovat v zítřejší VV) včetně úkolníčku, písemné DÚ ještě nezadávám.

Ústní úkoly:

- opakovat/naučit zpaměti abecedu do Š (včetně Q :-))

- denně nahlas číst minimálně 10 min

- prosím o nalezení či zakoupení papírových hodin na předvádění a určování času

 

Děkuji Vám

 

Jiří Hrdina

 

Probrané učivo 7. září

ČJ

- věta, slovo, slabika, hláska/písmeno

- abeceda A - Š

- PL křestní jména na písmenka abecedy (práce ve dvojicích za pomoci kalendáře a webu s následnou společnou kontrolou)

- smysly a jejich orgány: člověk, pes, kočka, netopýr - RADAR (hra oběšenec), čtení zepředu i zezadu včetně příkladů

 

M

- uč. 5/1 společně

- sčítání a odčítání do 20 (soutěž dvojic) - práce s počítadlem a psací tabulkou

Výlet ve čtvrtek 9.9.

Vážení rodiče,

z důvodu plánovaného čtvrtečního dopoledního uzavření školy se po nezbytném otestování vydáme na výlet do okolí.

S sebou:

- svačinu a pití na dopoledne 

- pláštěnku - na vašem zvážení (pršet by nemělo)

- baťůžek

- igelitovou tašku na jablka, pokud bude příležitost, natrháme si

Návrat bude po 5. vyučovací hodině, oběd bude ve škole ve standardní čas, družina funguje normálně.

Děkuji za pozornost.

Jiří Hrdina

 

 

 

Probrané učivo 6. září

Zdravím vás, milí rodiče,

stále nám ještě nebyly dodány všechny sešity (zítra si část dodaných rozdáme a popíšeme), úkolníčky, početníčky a písanky.

Prosím o každodenní hlasité čtení (i slabikování)  minimálně 10 min vlastní knihy, do nového deníčku od zítra zapisujte prosím knihu a pak už jen dobu čtení. Zítra dětem vysvětlím. 

Ale i tak už se rozjíždíme, posuďte sami:

Testování: 30 min. 

ČJ

Abeceda uč. 3

- trénování A - M (děti by měly umět)

- druhy abecedy (s háčky a bez), anglická, ruská

- hláskování

- velká písmena ve větě - názvy, jména

Zásady psaní (držení tužky, naklonění sešitu, posez, pořádek na lavici)

- psaní velkými tiskacími a malými psacími - PS 3 samostatně s kontrolou učitelem

 

M

 

ČS

-

 

 

 

 

ŠKOLNÍ POMŮCKY

Vážení rodiče,

prosím o dovybavení a podepsání školních pomůcek, pokud je to možné. Ideální je popsat pomůcky číslem, které děti obdržely - je na PS a DŠ a na školních boxících. Dále prosím průhledně obalit učebnice, pracovní sešity, deníček školáka a sešity (ty budu ještě rodávat, až obdržíme - 1x A4, 4x A5 a 2x A6)

Děkuji vám za spolupráci.

Jiří Hrdina

 

POUZDRO (úplné dovybavení do týdne)

pero, zmizík (místo zmizíku lze použít gumovací pero)

pero náhradní

pastelky (minimálně 5 barev)

ostré kulaté nůžky

krátké pravítko

2 měkké tužky HB - 2B (ostrouhané)

guma

 

+ CO DÁME DO BOXÍKU (stačí do týdne)

popisovací fólie průhledná A4 nebo A5

např. https://www.e-prvnacek.cz/popisovaci-folie/pruhledna-folie-a4/

zvýrazňovače 4 ks + fix na tabulku stíratelný (volitelné)

 

GEOMETRIE (může být uloženo v boxíku, budeme potřebovat nejdříve za 14 dní)

trojúhelník s ryskou + pravítko 30 cm

2 tvrdé tužky 3H

https://www.sevt.cz/jak-spravne-vybrat-tvrdost-tuzky/

podložka (lenoch)

např. https://www.sevt.cz/obchod/skolni-potreby/sesity-bloky/podlozky-do-sesitu/

 

VV (do středy)

vodové barvy

temperové barvy

2 štětce ploché (velký, malý)

2 štětce kulaté (tlustý, tenký)

paleta (volitelná)

např. https://www.sevt.cz/produkt/concorde-malirska-paleta-na-10-barev-25053816400/

voskovky

plastelina min. 6 barev

lepidlo tyčinkové větší

lepidlo tekuté herkules (volitelné)

kelímek

ideální: https://sevt.cz/produkt/bezpecnostni-kelimek-nevylevaci-mix-barev-44308100/

pracovní oděv (zástěra nebo tričko)

hadřík

pokrytí lavice omyvatelné

 

TV (do pondělí)

trenky, tepláky, tričko, mikina (dle počasí)

obuv čistá dovnitř a jiná na ven (možno použít i obuv, ve které dítě došlo do školy) s pevnou špičkou a patou utahovatelná na tkaničky nebo suché zipy (nevhodné jsou sandály a cvičky - jarmilky)

Do konce září se ještě budeme snažit chodit ven. Pomůcky stačí donést do školy, pro děti máme připravené látkové tašky na TV, naše třída má zelené. Vybavení na TV budu posílat na vyprání cca 1x za měsíc.

 

Tři dny za námi

Vážení rodiče,

v prvních dvou dnech jsme s dětmi převážně nastavovali pravidla třídy, naučili se zdravit, dále určili službu třídy a její povinnosti, určovali hodiny, odhadovali čas, zajistili školení BOZP a PO (ukazovali jsme si únikové východy :-)), rozdávali a popisovali si učebnice, pracovní sešity a deníček školáka, na který jsme si napsali rozvrh hodin. Zkoušeli jsme číst, slabikovat a počítat slabiky (soutěž dvojic), opakovali jsme geometrické útvary - M PS 43/1 (ve dvojicích), 43/2 (samostatně s následnou kontrolou).

Zachovali jsme boxíky, do nichž budeme ukládat pomůcky, které nejsou potřebné doma (čítanka, fólie, zvýrazňovače, rýsování ...). Na boxících, PS i DŠ má každé dítě svoje číslo, které můžete využívat též ke značení jeho věcí. Děti také už vědí, jaké mají iniciály.

Děti jsou šikovné, vnímavé a se zájmem. Doufám, že se nám podaří co nejdříve dohnat restíky z distanční výuky. O pokrocích a probraném učivu se vás budu snažit v bodech informovat denně na třídních stránkách.

Více se domluvíme na třídní schůzce, kterou plánuji svolat do poloviny září, přesné datum zašlu s dostatečným předstihem.

Do deníčku školáka prosím napište svoje údaje a podepište se. Prosím o vypsání též třídního učitele: Jiří Hrdina, email: hrdina@zslelekovice.cz, svůj soukromý mobilní tel. do DŠ dopíšu. V případě dotazů mě na obém můžete kontaktovat.

 

Na setkání se těší

Jiří Hrdina

 

 

Rozvrh hodin na tento týden a rozdělení do školní družiny

Vážení rodiče,

ve čtvrtek bude vyučování do 11:30 (budeme se zabývat organizačními věcmi: rozdávání učebnic, pracovních sešitů a sešitů, nastavení pravidel třídy, BOZP a PO apod.), poté odcházejí děti do družiny.

Dětem jsem dnes rozdal obecné informace a omluvné listy do družiny. Rozdělení do skupin je následující (družina Aneta Smětáková = 1, družina Zuzana Duchaňová = 2):

Dražďák Josef 1
Hledík Albert 1
Jakubík Richard 1
Jandourek Ondřej 2
Jašková Sára 2
Novotná Veronika 2
Oujeský Jiří 2
Průdek Marek 2
Škarohlíd Vojtěch 1
Špondrová Sofie 1
Štefanová Karolína 2
Tomášková Anežka 1
Vlasáková Klára 1
Vlk Adam 1

 

V pátek už se budeme učit podle standardního rozvrhu: ČJ, M, ČS, ČJ - čtení.

Celý rozvrh vyvěsím na stránky včetně seznamu vybavení školními pomůckami a do VV a TV co nejdříve.

 

Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci.

 

Jiří Hrdina