Rozvrh obědů škola

 

rozvrh obědů šk. rok 2023/2024        
čas 11.30 11.45 12.05 12.25 12.45 13.00 13.20
pondělí I. B II. tř I. At tř

IV. tř

V. A  tř

V. B. tř

III. A tř

III. B tř

 

 

 

čas 11.30 11.50 12.10 12.30 12.45 13.00  
úterý II. tř I. B tř  I. A. tř

V. A tř

V. B tř

IV.  tř

III. A tř

III. B tř

čas 11.00 11. 30 11.50 12.05 12.30 12.45 13.20
středa I. A tř

V. A tř

V. B tř

2. tř

I. B tř

III. A tř

III. B tř

IV. tř

 

čas 11.30 11.50   12.25 12.45 13.05 13.20
čtvrtek I. B II. tř

 

V. A  tř

V. B tř

I. A

III. A tř

III. B tř

IV. tř
čas 11.30 11.45 12. 05 12.30 12.45 13.00  
pátek II. tř I. A tř I. B tř IV. tř

V. A tř

V. B tř

III. A tř

III. B tř