Kontakty

 

Vedení školy  
   
ředitelka školy, statutární  zástupce      

Mgr. Hana Mikaušová

mikausova.hana@gmail.com

mikausova.reditel@zslelekovice.cz

541 232 247, 603 463 950

   
zástupkyně ředitelky pro ZŠ 

Mgr. Hana Kopecká   

kopecka@zslelekovice.cz                

541 232 247, 739 027 320
   
zástupkyně ředitelky pro MŠ

Bc. Alena Komendová

komendova@skolkalelekovice.cz

733 720 609

   
vedoucí vychovatelka ŠD Aneta Smětáková
  smetakova@zslelekovice.cz
  737 034 513
   
vedoucí školní jídelny Mgr. Táňa Nečasová
  jidelna@skolkalelekovice.cz
  728 276 516
   
hospodářka, sekretářka 

Alice Kis

sekretariat@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
   
   
Třídní učitelé  
   
třídní učitelka I. A třídy     

Mgr. et Mgr.  Iveta Kišová

kisova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
třídní učitelka I. B třídy

Mgr. Pavla Tomášková

tomaskova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
třídní učitel II. třídy  

Mgr. Jiří Hrdina

hrdina@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
třídní učitel III. A třídy

Mgr. Milan Juránek

juranek@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
třídní učitelka III. B třídy   PaedDr. Jana Strejčková

strejckova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
třídní učitelka IV. třídy 

Mgr. et Mgr. Radka Divišová      

divisova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
třídní učitel V. A třídy

Mgr. Jan Tobiáš

tobias@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
třídní učitelka  V. B třídy  Mgr. Hana Vávrová                    

vavrova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   

Ostatní učitelé

 
   
speciální pedagog

Mgr. Markéta Nečasová       

necasova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   

učitelka                                                       

Mgr. Kateřina Pospíšilová, Ph.D.

pospisilova@zslelekovice.cz        

541 232 247, 739 027 320

   
Asistenti  
   
asistent pedagoga I. A třída  

Ing. Kateřina Slavatová

slavatova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
asistent pedagoga I. B třída

Jarmila Bařinková

barinkova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
asistent pedagoga  III. B třída

Martina Čuprová 

cuprova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
asistent pedagoga IV. třída   

Andrea Kovářík

kovarik@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320
   
asistent pedagoga  V. A třída

Ing. Yveta Förchtgottová

forchtgottova@zslelekovice.cz

541 232 247, 739 027 320

   
Vychovatelky  
   
vedoucí vychovatelka 

Aneta Smětáková   

smetakova@zslelekovice.cz                     

737 034 513
   
 

Tereza Cupalová

cupalova@zslelekovice.cz

731 582 670
   
 

Jarmila Bařinková

barinkova@zslelekovice.cz

602 733 900

   
 

Alice Kis

sekretariat@zslelekovice.cz

737 913 730
   
Učitelé v MŠ  
   
I. třída "Berušky" Zdenka Kratochvílová
  Marie Provazníková
  berusky@skolkalelekovice.cz
  420 732 102 996
   
II. třída "Zajíčci" Bc. Alena Komendová
  Simona Havlíčková
  +420 733 720 609
  zajicci@skolkalelekovice.cz
   
III. třída "Veverky" Mgr. Monika Azzouzi
  Andrea Havlíčková
  +420 604 384 880
  veverky@skolkalelekovice.cz
   
Asistenti pedagoga MŠ Zuzana Kupková
  Michaela Hrušková
   
Správní zaměstnanci  
školnice ZŠ Lucie Hrazdírová
školník MŠ Ivo kovařík
uklízečka ZŠ Hana Vrábelová
uklízečka MŠ Marta Helánová
výdej stravy Lenka Hrazdírová
výdej stravy Zdena Piskorová
topič Přemysl Mikauš
vedoucí ŠJ Mgr. Táňa Nečasová
kuchařky ŠJ Veronika Lisá, Renata Křížová