Oznámení MŠ

Prázdninový provoz mateřské školy končí v pátek 12. července 2024 (viz informace na vývěskách jednotlivých tříd). Po ukončení provozu žádáme rodiče, aby vyklidili dětem skříňky a odnesli si všechny věci. Děkujeme.

A pak už přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné a pohodové léto, plné příjemných zážitků a poznávání nového.

                                                  Krásné léto přeje kolektiv mateřské školy.

Přihlášky na stravování na školní rok 2024/2025

Prosíme rodiče dětí z mateřské školy, aby vyplněné přihlášky ke stravování na následujícíc školní rok, tj. 2024/2025, odevzdali nejpozději do konce června, a to buď přímo paní vedoucí do školní jídelny, do schránky nebo paní učitelce ve své třídě. Děkujeme.

                                                                                                                                 vyvěšeno: 17. června 2024

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2024/2025 dochází ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (dále také jako  "školné"). Princip plateb zůstává stejný, mění se výše platby, a to na 650,-/měsíčně (v měsíci červenci a srpnu bude upraveno dle provozu mateřské školy) a dále jsou uvedeny doplňující informace (bod Osvobození od úplaty). S novým zněním "Směrnice ředitelky školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025" se můžete seznámit ZDE.
 
                                                                                                     vyvěšeno: 13. června 2024
 
 

Oznámení o provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Lelekovice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace Mgr. Hana Mikaušová oznamuje, že v době hlavních školních prázdnin školního roku 2023/2024 bude běžný chod mateřské školy zajištěn od pondělí 1. července 2024 do pátku 12. července 2024. Následně, tj. od 15. července 2024 do 31. srpna 2024 bude mateřská škola uzavřena.

Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc červenec je stanovena na 225,- a v srpnu se nehradí (viz Úplata za předškolní vzdělávání – dostupné na webu www.zslelekovice.cz i v šatnách jednotlivých tříd).

                                                                                                                           vyvěšeno: 16. dubna 2024

 

Upozornění pro rodiče

 

V mateřské škole se vyskytla spála (mezi příznaky patří např. horečka, zimnice, nevolnost, vyrážka, bolesti hlavy) a zánět spojivek. Stále aktuální je také výskyt tzv. páté nemoci (mezi příznaky patří horečka, výskyt vyrážky, oparu). Žádáme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění nás informovali (jedná se pouze o sdělení, které nám umožňuje sledovat do jaké míry se onemocnění vyskytuje, nikomu dále nesdělujeme).

Děkujeme.

                                                                                             vyvěšeno: 12. dubna 2024, aktualizováno 15. dubna 2024

 

 

 

 

Oznámení o konání zápisu do mateřské školy ZDE

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se bude konat dne 16. května 2024 v době od 14:00 do 17:00. K zápisu si zákonný zástupce připraví občanský průkaz, vyplněnou žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list dítěte s potvrzením od lékaře o řádném očkování dítěte a rodný list dítěte. Tiskopisy potřebné k zápisu jsou ke stažení na webových stránkách www.zslelekovice.cz anebo si je můžete vyzvednout přímo v MŠ, a to od 9. dubna 2024 (tj. ode Dne otevřených dveří) anebo v následující dny (po předchozí domluvě, v době provozu MŠ). Zápis bude probíhat v kanceláři zástupkyně ředitelky (1. patro, stará budova). Prosíme, mějte k zápisu připravené a čitelně vyplněné všechny podklady. 

                                          Bc. Alena Komendová, zástupkyně ředitelky pro MŠ, vyvěšeno dne 9. dubna 2024

 

Velikonoční prázdniny

 

Provoz mateřské školy v době velikonočních prázdnin, tj. ve čtvrtek 28. března 2024 je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy) a to ve II. třídě, od 6:00 do 16:30. Děti ze třídy Berušek a Veverek se po převlečení v šatně přesunou do II. třídy. Děti, které půjdou po obědě prosíme zapisujte do sešitků v daných šatnách.

Pokud budete chtít dodatečně své dítě z prázdninového provozu odhlásit, sdělte prosím paní učitelce ve třídě, případně můžete využít emailové i telefonní kontakty. Děkujeme.

                                                                              

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Chystáte se letos k zápisu do mateřské školy a zajímá Vás, jaká je a na co se v ní můžou Vaše děti těšit? Tak právě pro Vás je připravena možnost se k nám do mateřské školy přijít podívat, prohlédnout si její prostory i zahradu, nahlédnout do vzdělávacího programu a zeptat se na vše, co Vás zajímá.

V úterý 9. dubna 2024 se naše dveře otevřou všem zájemcům, a to v čase od 10:00 do 11:30 hod. 

Těšíme se na Vás!

K dispozici budou také formuláře k zápisu na školní rok 2024/2025.

                                                                                                                              vyvěšeno: 27. února 2024

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vyskytla tzv. pátá nemoc (mezi příznaky patří horečka, výskyt vyrážky, oparu). Žádáme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění nás informovali (jedná se pouze o sdělení, které nám umožňuje sledovat do jaké míry se onemocnění vyskytuje, nikomu dále nesdělujeme).

Děkujeme.

                                                                                                                               vyvěšeno: 26. února 2024

 

Provoz v době pololetních a jarních prázdnin

Provoz mateřské školy v době pololetních (2. února) a na ně navazujících jarních prázdnin (5. až 9. února) je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy) v I. a II. třídě, a to od 6:00 do 16:30. Děti ze třídy Veverek budou v I. třídě (Berušky), tzn. že věci ze šatny naleznete pod jménem dítěte v šatně I. třídy.  Děti, které půjdou po obědě prosíme zapisujte do sešitků v daných šatnách.

Pokud budete chtít dodatečně své dítě z prázdninového provozu odhlásit, sdělte prosím paní učitelce ve třídě, případně můžete využít emailové i telefonní kontakty. Děkujeme.

                                                                                                                                     vyvěšeno: 31. ledna 2024

 

 

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vykystly neštovice (infekční virové onemocnění). Žádáme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozoronost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění nás informovali. Jedná se pouze o sdělení, které nám umožňuje sledovat, zda a do jaké míry se onemocnění vyskytuje (nikomu dále nesdělujeme).

Děkujeme.

                                                                                                  vyvěšeno: 22. ledna 2024

 

 

Metodický materiál ke stanovení úplaty za vzdělávání v mateřských školách, školních družinách a školních klubech


veřejných zřizovatelů od 1.1.2024. K nahlédnutí ZDE


 

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vyskytla tzv. pátá nemoc (mezi příznaky patří horečka, výskyt vyrážky, oparu). Žádáme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění nás informovali (jedná se pouze o sdělení, které nám umožňuje sledovat do jaké míry se onemocnění vyskytuje, nikomu dále nesdělujeme).

Děkujeme.

                                                                                               vyvěšeno: 8. ledna 2024

 

 

 

Přejeme všem dětem a jejich rodičům krásné a poklidné vánoční svátky a do nového roku *PF 2024* jen vše dobré a nejlepší.

 

 

Kroužek zumby

Poslední kroužek zumby se v letošním roce bude konat ve středu 20. prosince. V novém roce pak opětovně začíná až 10. ledna. Upozorňujeme také rodiče dětí, které kroužek zumby navštěvují, že kroužek končí v 16:15, nikoliv v 16:30! V 16:30 je provoz mateřské školy ukončen, prostory se uklízí a budova se kóduje, tudíž je nutné mateřskou školu do 16:30 opustit.

Děkujeme za pochopení.

                                                                                                              vyvěšeno: 12. prosince 2023

 

ADVENTNÍ CESTA

Zveme všechny děti a jejich rodiče na tradiční adventní setkání s rozsvěcením vánočního stromečku, které se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023. Součástí bude stezka zahradou, zdobení vánočního stromečku a jeho slavnostní rozsvícení za doprovodu zpěvu dětí a také malý předvánoční prodejní jarmark.

Začínáme již od 16 hodin, kdy zůstane branka otevřená, aby se všichni návštěvníci mohli postupně připravit na stezku společně s rodiči si děti vystřihnou malého andílka, připevní na čepici a vydají se zahradou, kde pro ně budou připravena různá zastavení a také ozdoby, kterými náš vánoční stromeček ozdobí a společně mu zazpívají.

Věříme, že k dobré předvánoční náladě přispěje i teplý ovocný nealko nápoj, který bude pro všechny na zahradě připravený a malý prodejní jarmark, na kterém třeba pořídíte nějakou dobrotu či drobný dárek (k dispozici po vystoupení a rozsvícení vánočního stromečku).

A nebráníme nikomu, pokud by někdo z Vás chtěl přispět něčím sladkým – cukrovím, buchtou, domácími sušenkami, perníčky… 

 

                                                                                                          vyvěšeno: 29. listopadu 2023

 

Oznámení o přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

po dohodě s ředitelkou a zřizovatelem bude v době vánočních prázdnin, tzn. od 23. 12.  do 2. 1. 2023 (včetně) přerušen provoz mateřské školy.

Provoz bude obnoven ve středu 3. ledna 2024.

Děkujeme za pochopení a přejeme hezké svátky strávené v kruhu Vašich nejbližších 

Bc. Alena Komendová – zástupkyně ředitelky pro MŠ

Informování proběhlo 7. září 2023 (schůzka pro rodiče), nezúčastněným zasláno na emailové adresy 11. září 2023, v MŠ vyvěšeno 16. 11. 2023

                                              

Vážení rodiče, 

 

přestože souhlasíme s argumenty a důvody vyhlášené stávky, bude v pondělí 27. listopadu naše mateřská škola v běžném provozu. ČTĚTE VÍCE ZDE

                                                                                                                                                                           vyvěšeno: 23. listopadu 2023

 

HALLOWEENSKÁ STEZKA PRO DĚTI

Pozvánku pro děti a jejich rodiče na halloweenskou stezku naleznete ZDE 

Mapka místa, kde se stezka nachází:

 

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Provoz mateřské školy v době podzimních prázdnin, tj. 26. a 27. října 2023 je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy) v I. a II. třídě, a to od 6:00 do 16:30. Všechny šatny budou přístupné, tudíž není potřeba přenášet dětem jejich věci. Děti ze třídy Veverek se, jako každé ráno, po převlečení přesunou do třídy Zajíčků. Děti, které půjdou po obědě prosíme zapisujte do sešitků v jednotlivých šatnách.  

Pokud budete chtít dodatečně své dítě z prázdninového provozu odhlásit, sdělte prosím paní učitelce ve třídě, případně můžete využít emailové i telefonní kontakty. Děkujeme.

                                                                                vyvěšeno: 20. října 2023

 

Projekt "REFLEXÁCI"

Bližší informace k projektu, do kterého je naše mateřská škola zapojena, naleznete ZDE a také v letáčcích umístěných v šatnách jednotlivých tříd. 

                                                                                                       vyvěšeno: 3. října 2023

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole evidujeme výskyt pedikulózy (veš dětská). Prosíme rodiče o zvýšenou kontrolu při česání vlásků dětí a v případě výskytu přijetí případných opatření. Děkujeme.

                                                                                                                 vyvěšeno: 22. září 2023 

Milí rodiče,

rádi bychom Vás ve spolupráci s paní Martinou Knoppovou pozvali na setkání „Deskovky (nejen) pro maláče", která se bude konat 5.10.2023 v 17 hod v budově mateřské školy ve třídě Veverek (nová přístavba budovy). 

V poslední době zažívá hraní deskových her opravdový boom. Na trhu je k dispozici nepřeberné množství her a nové hry se stále vydávají. Není tak snadné se v nabídce zorientovat. Skvělou zprávou však je, že existuje velká nabídka deskových her vhodných pro děti již od 3 let. S přibývajícím věkem počet her roste, pro děti předškolního věku je nabídka již opravdu pestrá. Hraní deskových her pomáhá rozvíjet logické myšlení, paměť i postřeh, učí trpělivosti, rozšiřuje slovní zásobu a vyjadřování, jemnou motoriku apod. Děti se učí se následovat jednoduchá pravidla, seznamují se s herními mechanismy.
Na akci Vám bude představen výběr deskovek pro děti od 3 let do cca 7 let od různých vydavatelů, budete uvedeni do třídění her do různých kategorií a vysvětleny Vám budou také základní herní principy. Dále se dozvíte, jak lze s hrami pracovat doma a jak mohou být efektivním nástrojem pro rozvoj dětského myšlení a dovedností. Hry si samozřejmě budete moci vyzkoušet.

Toto setkání je určeno pro rodiče bez dětí.
Prosíme o předběžné potvrzení vaší účasti do středy 27.9.2023 (zapište se prosím do tabulky u letáčku v šatnách, děkujeme).

vyvěšeno: 18. září 2023

Vážení rodiče,

v jednotlivých třídách (vývěsky v šatnách) se lze zapisovat do kurzů bruslení a lyžování - veškeré informace naleznete na přiložených letáčcích. Zapisovat se do kurzu bruslení je možné do 15. září 2023 a do kurzu lyžování do 31. října 2023.

                                                                                                                        vyvěšeno: 7. září 2023

 

Schůzka pro rodiče

Schůzka pro všechny rodiče se bude konat ve čtvrtek 7. září 2023 od 16:30 v přízemí MŠ (třída Berušky). Na programu bude seznámení s pedagogickým sborem, se školním řádem, provozem mateřské školy a dalšími důležitými informacemi (kroužky, stravování apod.). Prosíme o Vaši účast, děkujeme. 

                                                                                                                   vyvěšeno 1. září. 2023

Začátek školního roku 2023/2024

Těšíme se na vás v pondělí 4. září, v klasickém provozu naší mateřské školy, tj. od 6:30 do 16:30.  Informace pro nové děti byly zaslány rodičům na uvedené emaily, další informace naleznete na nástěnkách jednotlivých tříd či na webu MŠ. Schůzka pro všechny rodiče se bude konat ve čtvrtek, 7. září 2023 od 16:30 v přízemí MŠ (třída Berušky).

Krásný a pohádkový školní rok!

 

 

Upozornění pro rodiče

V mateřské škole se vyskytlo kožní onemocnění impetigo. Prosíme rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu tohoto onemocnění informovali paní učitelku ve třídě. Tuto informaci nikomu dálě nesdělujeme, slouží pouze k monitorování výskytu onemocnění (zda stále je a v jaké míře). Děkujeme.

                                                                                                               vyvěšeno: 10. července 2023

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ

Prázdninový provoz mateřské školy je pouze pro přihlášené děti (viz rodiči vyplněné seznamy), a to ve dnech 3. až 14. července 2023, v době provozu mateřské školy, tzn. od 6:30 do 16:30. Jakékoliv změny v docházce přihlášených dětí prosím hlaste paní učitelce ve třídě a paní vedoucí v jídelně. Po dobu prázdninového provozu jsou k dispozici také telefonní kontakty do jednotlivých tříd.

V době od 17. července do 1. září 2023 bude mateřská škola uzavřena. 

Těšíme se na Vás a Vaše děti opět v pondělí 4. září 2023.

Přejeme Vám krásné léto plné příjemných zážitků.

                                                                                                                  vyvěšeno: 30. června 2023

 

Přihlášky ke stravování na nový školní rok

Prosíme rodiče, aby do konce měsíce června, tj. do 30. 6. 2023, odevzdali vyplněné přihlášky na stravování na nový školní rok 2023/2024. Můžete jej dát buď do schránky v MŠ, paní učitelce nebo paní vedoucí přímo do jídelny. 

Děkujeme za spolupráci.

                                                                                           vyvěšeno: 20. června 2023

Vážení rodiče,

od nového školního roku 2023/2024 dochází ke zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání (dále také jako "školné"). Princip plateb zůstává stejný, mění se pouze výše úplaty, a to na 450,-/měsíčně (v červenci je sníženo na 225,-, v srpnu se školné neplatí). Podrobné informace naleznete také v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA - O ŠKOLCE - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

                                                                                                                                                          vyvěšeno: 12. června 2023

                                                                                                                   

Upozornění pro rodiče AKTUALIZACE

V mateřské škole stále evidujeme výskyt spálové angíny (infekční onemocnění). Prosíme tedy rodiče, aby věnovali zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí a v případě výskytu onemocnění informovali paní učitelku ve své třídě. Tuto informaci nikomu dále nesdělujeme, slouží pouze k monitorování výskytu onemocnění (zda stále je a v jaké míře). Děkujeme.

                                                                                                           vyvěšeno: 12. června 2023