Logopedie

Logopedie v mateřské škole ve školním roce 2023/2024

Náplň práce:

Prevence – diagnostika – náprava narušených komunikačních schopností u dětí předškolního věku a mladších (dle aktuálního logopedického nálezu, upřednostěny jsou děti, které jsou v daném školním roce přrdškoláci, následují ostatní).

Během první poloviny září proběhne depistáž všech dětí MŠ, poté budou informováni Ti rodiče, u jejichž dětí se logopedická péče doporučuje.

U vytipovaných dětí bude logopedická intervence probíhat v rámci dopoledního bloku MŠ bez účasti rodičů vždy 1x za 14 dní ve stanovený den. Poté bude rodič informován (osobně, emailem) o aktuálním stavu dítěte a budou mu vysvětleny metody, postupy a náměty pro následné domácí procvičování. Tato skutečnost je nutná pro rychlejší a efektivnější vyřešení logopedického problému.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. Monika Azzouzi

speciální pedagog, logoped

+420 723 723 704 (M.Azzouzi@seznam.cz)