Plán akcí

Školní rok 2023/2024

ZÁŘÍ

18. září Divadlo Šikulka - pohádky pro děti v 8:45 v MŠ

20. září odpolední podzimní piknik na zahradě MŠ s dětmi a jejich rodiči od 16:30, v případě nepříznivého počasí se akce přesune do tříd - sledujte prosím informace na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd

ŘÍJEN

6. října Kurz bruslení - zahájení kurzu pro přihlášené děti

10. října Beseda nad knihami pana Šandery, v 9:15 a v 10:15 v MŠ, cenu upřesníme

12. října Fotografování "Třpytivé Vánoce" - individuální fotografování dětí od 8:00

23. října Muzikálové potěšení - hudební program pana Vojkůvky, v 10:30 v MŠ, cenu upřesníme

26. a 27. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

8. listopadu Divadlo Sandry Riedlové - Zimní pohádka v 9:00 v MŠ, cena: 80,-

13. listopadu Sv. Martin jede k nám... dopolední akce pro děti

30. listopadu Divadlo Barborka "Čapkovy pohádky" v 9:30 v MŠ, cenu upřesníme

PROSINEC

6. prosince ...přijde Mikuláš? uvidíme, zda i letos nám Mikuláš zanechá pro děti malou nadílku

7. prosince Adventní cesta - odpolední akce s dětmi a rodiči na zahradě MŠ, další info upřesníme

21. prosince Kostel - dopolední návštěva lelekovického kostela s prohlídkou ručně vyřezávaného betléma.

22. prosince Vánoční dopoledne - dopolední "besídka" ve třídách - prosíme sledujte vývěsky v šatnách

23. 12. 2023 až 2. 1. 2024 Vánoční prázdniny 

LEDEN

8. a 9. ledna Cvičení se Zdravíkem a Jedlíkem - program pro děti s jejich aktivní účastí; první skupina dětí začíná v 8:30, druhá v 10:00. Prosíme rodiče o příchod do mateřské školy do 8:00, aby se děti stihli v klidu nasvačit, děkujeme.                       Cena: upřesníme

23. ledna Cestovatelská beseda s panem Hanákem o Jižní Americe, v 9:00 v MŠ

30. ledna Kouzelnické představení od 9:45 v MŠ, cena 70,-

ÚNOR

2.února Pololetní prázdniny

5. - 9. února Jarní prázdniny

15. února  Z DŮVODU NEMOCI PŘESUNUTO NA ČERVEN Musica Animae - hudební pohádka "O Smolíčkovi" - v 10:30 v sále "nad Hruškou"

19. - 22. února Lyžařský kurz pro přihlášené děti 

BŘEZEN

5. a 12. března Návštěva knihovny v Lelekovicích - návštěvy v knihovně se ve dvou skupinkách zúčastní pouze předškoláci, a to v 10:00

14. března Kamarádi papoušci v 8:30 v MŠ, cena: 70,-

21. března Vynášení Moreny - vítání jara dopolední akce pro děti na zahradě mateřské školy 

25. března Divadlo pro děti Netratrdlo přijede s pohádkou "O kohoutkovi a slepičce", v 9:30 v MŠ, cenu upřesníme

26. března Cestovatelská beseda s panem Hanákem tentokrát o Asii, v 9:00 v MŠ

28. března Velikonoční prázdniny

DUBEN

4. dubna Smolařínek - výchovný program pro jednotlivé třídy o bezpečnosti (Divadlo BezPravidel), v 9:00, 9:55, 10:50, cena: 150,-

15. dubna Návštěva u lelekovických hasičů - ukázka prostor, aut, zkouška výzbroje pro děti z I. třídy, v 9:30

16. dubna Návštěva u lelekovických hasičů - ukázka prostor, aut, zkouška výzbroje pro děti z II. třídy, v 9:30

17. dubna Návštěva u lelekovických hasičů - ukázka prostor, aut, zkouška výzbroje pro děti ze III. třídy, v 9:30

22. dubna Den Země - tematicky zaměřené dopoledne

29. dubna Pálení čarodějnic odpolední akce pro děti a rodiče na zahradě mateřské školy, od 16:00 (podrobnější informace naleznete na vývěskách jednotlivých tříd)

KVĚTEN

14. května SmartBricks - edukační program s Legem "Zábavní park - stavba pouti", program se uskuteční ve třech skupinách, tzn. každá třída zvlášť, a to v 8:30, 9:40, 10:50. Vzhledem k tomu, že není předem dáno, která třída bude jako skupina první, žádáme rodiče, aby v tento den dovedli děti do mateřské školy nejpozději v 8:00, neboť nás bude ještě čekat svačina. Děkujeme. cena: upřesníme

23. května Dopolední výlet - destinace Rudka u Kunštátukde navštívíme Jeskyni Blanických rytířů, rozhlednu a smyslovou zahradu. Prohlídka všech třech nabídek bude přizpůsobena pro děti předškolního věku. Prosíme o příchod nejpozději v 7:40. Hromadný odjezd autobusem je v 8:00 (při odjezdu nečekáme, neboť program v Rudce začíná již v 9:00). S sebou děti potřebují - batůžek, pláštěnku a láhev na pití (svačina bude zajištěna školní kuchyní), na sebe vhodné oblečení a vhodnou pevnou obuv. Pokud plánujete vyzvednutí dítěte po obědě, počítejte prosím s dobou 12:50 až 13:10. Cena výletu včetně autobusu bude hrazena z kulturního fondu.

Děkujeme za spolupráci při zajištění klidného průběhu všech akcí.

31. května Den dětí - zmrzlina k svátku dětí 

 

ČERVEN

5. června Fotografování tříd, od 9:00, cena fotografie 50,-

14. června Zahradní slavnost - pasování předškoláků na školáky na zahradě MŠ - podrobnější informace najdete v nejbližší době na vývěskách tříd 

17. června Čmeláci - povídání o životě čmeláků v 9:00 a v 10:00 v MŠ, cenu upřesníme

18. června Musica Animae - hudební pohádka "O Smolíčkovi" - v 10:30 v MŠ, cenu upřesníme

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2022/2023

ZÁŘÍ

22. září Divadlo Šikulka - pohádky pro děti v 8:45 v MŠ, cena 60,-

odpolední podzimní piknik na zahradě MŠ s dětmi a jejich rodiči - dle počasí, budeme informovat

ŘÍJEN

4. října Divadlo Sandry Riedlové - O zajíčkovi v 10:00 v MŠ, cena 70,-

7. října Kurz bruslení - zahájení kurzu pro přihlášené děti

20. října Mobilní planetárium - vesmírný program v MŠ, cena 100,-

26. a 27. října Podzimní prázdniny

LISTOPAD

2. listopadu Dřevěné divadlo pana Hrubce - Zvířátka a loupežníci v 8:30 v MŠ, cenu upřesníme

10. listopadu Sv. Martin jede k nám... dopolední akce pro děti

18. listopadu Ředitelské volno

PROSINEC

1. prosince Adventní cesta - odpolední akce s dětmi a rodiči na zahradě MŠ, další info upřesníme

5. prosince ...přijde Mikuláš? uvidíme, zda i letos nám Mikuláš zanechá pro děti malou nadílku

15. prosince  Perníková chaloupka - vánoční program pro předškoláky v Jurkovičově vile v Brně, v 9:00 (bližší informace - odjezd od MŠ, případně co s sebou - upřesníme na pravidlené měsíční vývěsce v šatnách MŠ), cena: 60,- + autobus

5. až 16. prosince Vánoční jarmark v MŠ

23. 12. 2022 až 2. 1. 2023 Vánoční prázdniny 

LEDEN

19. ledna Musica Animae - hudební pohádka "O Smolíčkovi" - v 9:30 v sále "nad Hruškou", cenu upřesníme PRO NEMOC ZRUŠENO

24. ledna Filharmonie Brno - Karnevalové veselí - hudební program pro děti s jejich aktivní účastí v 8:30, 9:30 a 10:30 v MŠ, cena 70,-   PRO NEMOC ZRUŠENO

ÚNOR

3. února Pololetní prázdniny

10. února Papoušek na větvi - environmentální program pro předškoláky na Lipce - Jezírku, od 8:30 (bližší informace - odjezd, co s sebou atd. upřesníme na pravdielné měsíšní vývěsce v šatnách MŠ), cena: 150,- + doprava

13. - 16. února Lyžařský kurz pro přihlášené děti 

22. února Malá technická univerzita - program pro jednotlivé třídy již od 8 hodin v MŠ; prosíme rodiče, aby s dětmi přišli do MŠ nejpozději v 7:50, děkujeme; cenu upřesníme

BŘEZEN

7. března Včelky - naučný program pro děti v mateřské škole - jak vypadá včelí úl, jaké nástroje používá včelař, jak se stáčí med, jak chutná apod.; od 9 hodin (dvě skupiny dětí), cenu upřesníme

13. - 17. března Jarní prázdniny

23. března Návštěva ZŠ Lelekovice - předškoláci navštíví dopoledne (cca 9:00) 1. třídu základní školy

Vynášení Moreny - vítání jara dopolední akce pro děti na zahradě mateřské školy - akce se uskuteční na konci měsíce března (nejdříve po smrtné neděli, která připadá na 26. 3., a to i dle počasí)

DUBEN

3. dubna Divadlo Barborka - divadelní představení s loutkami, v 9:30 v MŠ, cena: 60,-

6. dubna Velikonoční prázdniny

13. dubna Hrátky s vodou - edukační program pro předškoláky v Městském kulturním centru Tišnov (doprava i vstup je hrazen z projektu Šablony pro MŠ). Odjezd od MŠ je naplánován na 8:00, návrat zpět v 11:30. Prosíme rodiče, aby děti dovedli nejpozději v 7:30, abychom se mohli v klidu připravit a odejít. S sebou dejte dětem malý batůžek, který se jim dobře ponese a do něj vodu, případně pláštěnku. Svačinu budou mít děti z MŠ. Oblečení prosíme uzpůsobte akci - budeme se pohybovat převážně unvitř, ale také venku (cesta).

18. dubna Filharmonie Brno - Jak to hraje Afričanům - hudební program pro děti s jejich aktivní účastí v 8:30, 9:30 a 10:30 v MŠ, cena 70,-

21. dubna Cestovatelská přednáška s panem Hanákem, od 9:30 v MŠ.

26. dubna Výchovný koncert v ZUŠ Kuřim pro předškoláky, v 10:00. 

27. dubna Společné fotografování tříd, od 9:30 na zahradě MŠ (dle počasí)

28. dubna Dopolední pálení čarodějnic na zahradě mateřské školy s opékáním špekáčků.

KVĚTEN

10. května Divadlo Sandry Riedlové - Africká pohádka v 10:00 v MŠ, cena 80,-

19. května Dopolední výlet - exkurze do ZOO Brno - africká zvířata, cena: 100,- + doprava

Podrobnější informace budou vyvěšeny na měsíčním plánu akcí v šatnách jednotlivých tříd. Prosíme, sledujte!

30. května Beseda s panem Hanákem - tentokrát na téma Antaktida, Grónsko, Norsko od 9:00 v MŠ

ČERVEN

1. června Den dětí - zmrzlina k svátku dětí, tentokrát u hasičky v 9:30

9. června Tradiční zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků na školáky tentokráte na téma "Afrika" - bližší informace upřesníme v pozdějším termínu - prosíme, sledujte vývěsky v šatnách jednotlivých tříd i web mateřské školy

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok 2021/2022

DUBEN

20. dubna Hudební interaktivní pohádka o Mouí – autorská interaktivní pohádka o holčičce, která mluví se stromy, zvířaty i lidmi, v 9:30 v naší MŠ. Program je pro děti financován z MaS Brána Brněnska (zdarma).

26. dubna Lesní pedagogika – Včely – program pro všechny děti v areálu U mravence Lesíka v Řečkovicích. Čeká nás povídání o včelách a ukázka včelích obyvatel v proskleném úlu.  Děti budou potřebovat vhodné sportovní oblečení a obuv (budeme se pohybovat venku) a batůžek s pitím (svačinu budeme mít ze školky, na oběd se vracíme).                               cena: vstup + doprava (upřesníme)                        

KVĚTEN

5. května Fotografování - společná třídní fotografie, cena: 50,-

5. května Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 od 14 do 17 hod.

12. května

Chov koní - výlet na Ranč Loučka v Předklášteří (předškoláci a nejstarší děti) - program umožní dětem setkat se s koňmi tváří v tvář. Uvidí stáje i výběhy, projou si boxy pro koně a prožijí tak chvíli přímo v prostředí koní. Dozvědí se o krmení koní, jezdecké výstroji, podívají se do kryté haly, kde se koně trénují a na závěr si koně budou moci pohladit a vyzkoušet si, jak se takový kůň čistí. Výlet bude financován z MaS Brány Brněnska (zdarma).

Výlet za poznáním pro mladší děti - výlet do přírody 

25. května Výchovný koncert v ZUŠ Kuřim - pouze předškoláci, v 10:00; cena: 20,-

31. května Louskáček a bonbónová víla - v 10:15 divadelní představení v Divadle B. Polívky v Brně, cena: 100,- + doprava

ČERVEN

17. června  Slavnostní pasování předškoláků na školáky - odpolední zahradní slavnost spojená s možností přespání nejstarších dětí v MŠ do sobotního rána 

16. června Výlet Lipka - Jezírko - dopolední program pro všechny děti "Vodník Jezerníček vypravuje"Děti se setkají s pohádkovou bytostí Vodníkem Jezerníčkem, ten jim představí svoje kamarády z jezírka. Dále se dozvědí, jaké rostliny rostou okolo jezírka, naloví si, pozorují a určují vodní živočichy a dozví se o nich, čím se živí. Při didaktické hře zjistí, jak se vyvíjejí. Formou pohybových her si upevňují nabyté znalosti. Dramatickou formou ztvární život kolem rybníka. Při výtvarné aktivitě si sami vyrobí jednoho živočicha. Pro děti je rovněž připravena vodní hostina – ochutnávka různých druhů minerálních vod. Na základě smyslové aktivity přemýšlejí nad tím, kde a jak se může šetřit vodou.

Cena: 150,- + doprava

Bližší info - viz letáčky v šatnách tříd (příchod do MŠ nejpozději v 7:30, s sebou pevnou obuv, vhodné oblečení, dobře se nosící batůžek a do něj pití, svačinku děti budou mít ze školky, návrat do školky cca ve 12:15, vyzvednutí dětí je možné cca od 12:40).