Doplněny fotky z akcí druhého pololetí

Vážení rodiče, milí žáci,

 

Myslím, že i druhé pololetí jsme si s společně  s dětmi báječně užili.

Fotky z akcí jsou uloženy ve fotogalerii:

 

1. B_V knihovně a na úřadě

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=46

 

1. A a 1. B_Den dětí

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=41

 

1. B_Přespávačka

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=48

 

1. B_Čarodějnice

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=40

 

1. B_Jarní malování

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=42

 

1. B_Velikonoce

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=47

 

1. B_Jezírko

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=43

 

1. B_Masopust

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=44

 

1. B_Poznáváme Lelekovice

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=45

 

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková

 

Objednávky knih Albatros a Fragment

Žáci dostali katalogy s nabídkou knih. Pokud Vás některá kniha zaujme, vyplňte objednávku, vystřihněte z katalogu a předejte třídnímu učiteli. Knihy budeme objednávat už v pondělí 28. března.

Z důvodu nedostatku papíru v tiskárnách se může stát, že některé objednané knihy nám nebudou dodány. Proto peníze za knihy budeme vybírat až po dodání knížek. 

Jezírko 17. 3.

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 jedeme do Jezírka na výukový program Mravencovo desatero.
 
Příchod do školy v 7. 40 hodin,  s sebou terénní oblečení (část výukového programu je v terénu za každého počasí), batoh, svačina, pití. 
Návrat do školy cca 12. 40 hodin, pak půjdou děti na oběd a dále do družiny.
Cena výukového programu je 150 Kč plus jízdné.

1. B_Advent a Vánoce

Vážení rodiče, milí žáci,

 

Celý adventní čas jsme se připravovali na příchod Ježíška. Snažili jsme se k sobě pěkně chovat, pomáhat si, aby bylo v naší třídě hezky a příjemně. Každý den ráno jsme zpívali u adventního věnce koledy a postupně zapalovali všechny čtyři svíčky. Děti si také vyrobily společný adventní kalendář a po splnění úkolu dostávaly sladkou odměnu. Vyzdobili jsme si třídu, vyráběli jsme ozdoby na stromeček, přáníčka, svícínky..  Povídali jsme si o tradicích, vánočních zvycích a vyprávěli si Vánoční příběh Marie, Josefa a Ježíška. Vše jsme zakončili Vánoční besídkou. Sedli jsme si všichni u velkého stolu, ochutnávali cukroví, zpívali koledy, tancovali a rozbalovali dárečky. Radovali jsme se a těšili se na Vánoce.

 

Fotky v galerii:

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=27

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková


 

Prvňáčci nadělují zvířátkům do krmelce

Vážení rodiče, milí žáci,

 

21. 12. jsme se vypravili do lesa nadělit zvířátkům do krmelců. Bylo krásné slunečné počasí a procházka se velmi vydařila. Můžete s dětmi zkontrolovat, na čem si zvířátka pochutnala.

 

Fotky v galerii:

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=28

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková

 

 

Knihadýlko u prvňáčků

Vážení rodiče, milí žáci,

 

Knihadýlko - Divadýlko otvírající knížky dětem a děti knížkám i sobě samým - podpora čtenářské gramotnosti žáků. Příběh byl z knížky O čertovi od Pavla Čecha. Hrazeno z Klubu rodičů. 

více na : www.knihadylko.cz

 

Fotky z představení v garlerii:

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=26

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková

 

 

 

Program na předvánoční týden

Vážení rodiče, milí žáci,

 

Program na příští týden:

Po – učíme se

V út 21. 12. půjdeme 2. a 3. hodinu do lesa ke krmelci.

S sebou: učebnici Člověk a jeho svět, pouzdro, svačinu, pití, oblečení na ven,

starý chleba nebo jablíčka pro zvířátka.

Ve středu 22. 12. budeme mít ve třídě Vánoční besídku.

S sebou: cukroví na ochutnání pro ostatní děti, jeden maličký zabalený

dáreček bez označení jména, vhodný pro kluky i holky.

Přejeme Vám pohodové vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

 

Adventní výlet prvňáčků

Vážení rodiče, milí žáci,

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 proběhl

Adventní výlet prvňáčků

V předvánočním čase jsme se vypravili s našimi prvňáčky autobusem na Vranov, kde nás v kostele uvítal otec Milan a popovídal nám o Adventu. Potom jsme si všichni prohlédli betlém a pěšky se vydali zasněženou sedmiradostnou poutní cestou zpět do Lelekovic. Děti se radovaly nejen ze sněhu, ale také z dobrého oběda v pizzerii u Kalvodů, kterým jsme zakončili naši procházku.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii:

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=23http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=23

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

1. B_Mikulášský den

Vážení rodiče, milí žáci,

 

V pátek 3. 12. 2021 jsme měli ve třídě Mikulášský den.

Některé děti se již ráno převlékly za malé andílky a čerty.

Společně jsme vypracovávali mikulášské a čertovské úkoly, tancovali na čertovské diskotéce a zpívali mikulášské a čertovské písničky.

A pak už přišel Mikuláš. Děti přednesly naučenou básničku a dostaly sladkou odměnu.

Děkujeme Mikulášovi, čertům a andělům z 5.A třídy – díky nim jsme měli všichni opravdu silný zážitek.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=19

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

1. B_První sníh

Vážení rodiče, milí žáci,

 

do fotogalerie byly přidány fotky:

 

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=20

 

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

1. B_Projektový den SVATÝ MARTIN

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 11. 11. 2021 proběhl v naší třídě Projektový den SVATÝ MARTIN.

Nejprve jsme si vyprávěli legendu o sv. Martinovi a přitom si znovu uvědomili, jak je důležité a zároveň krásné se umět rozdělit a někomu pomoct. Martinův příběh jsme si také zahráli jako krátké divadlo a potom děti vypracovávaly s tematikou související pracovní listy. Povídali jsme si také o tom, proč se na sv. Martina peče husa, a o jiných svatomartinských tradicích. Dokonce jsme měli možnost ochutnat vynikající svatomartinské rohlíčky, které upekla pro všechny děti jedna maminka. Děti se seznámily s pranostikami „Přijel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr“ nebo „Na Svatého Martina, kouřívá se z komína.“ Děti si vyrobily koníčka z papíru, postavili z papírových obdélníčků kouřící komín a nakreslili obrázek sv. Martina. V průběhu dne nás navštívili žáci 4. třídy a znovu nám s paní učitelkou připomněli příběh sv. Martina. Na závěr rozdali každému dítěti bonbon, který nebyl určený ke snězení, ale k darování.

Myslím, že celá akce se moc vydařila, všichni jsme si ji moc užili a žáci se současně mnoho naučili.

 

Fotečky z projektového dne najdete:

https://zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=16

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

 

ve čtvrtek 11. 11. 2021 v 17:00 hodin se konají naše první online třídní schůzky.

 

Do emailů dětí přišly odkazy pro přihlášení do online učebny 1.B.

 

Prosím v příslušný čas o připojení.

 

Pevně věřím, že vše společně zvládneme.

 

S pozdravem Pavla Tomášková

1. B_Dýňobraní

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dne 26. října 2021 proběhlo v naší třídě dýňobraní.

 

Žáci si přinesli kostýmy, dlabali a vyřezávali dýně, vyrobili si ozdoby do květináče.

Také se tančilo a s pomocí pohádkové postavičky strašidýlka Emílka 

se žáci učili číst dlouhé samohlásky.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=15

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

1. B_Projektový den ovoce zelenina

Vážení rodiče, milí žáci,

 

dne 20. října 2021 proběhl v naší třídě Projektový den OVOCE-ZELENINA.

 

Žáci se seznámili s jednotlivými druhy ovoce a zeleniny,

třídili je do skupin, poznáváli podle hmatu i chuti a

vybarvili i pracovní listy.

 

Fotečky jsou ve fotogalerii.

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=14

 

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

Přidány fotky do fotogalerie 1. B_Naše společné začátky

Vážení rodiče, milí žáci,

 

máme za sebou několik týdnů práce a proto jsem vám připravila fotečky z tohoto odbobí.

 

http://www.zslelekovice.cz/fotogalerie.php?rok=2022&id=13

 

S přáním pevného zdraví Pavla Tomášková.

 

Fotografování

Vážení rodiče,

nabízíme Vám fotografování dětí - soubor Stolní kalendář a Vánoční přání. Cena každého souboru je 300 Kč. Fotografování proběhne dne 5. 11. 2021.

Žáci prvních tříd se navíc mohou fotit se Slabikářem, počet kusů 3, rozměr 9x13 cm, cena celkem 120 Kč. (zájem o foto se Slabikářem se potvrzuje na druhé straně)

Děti obdržely letáček s popisem souborů. V případě zájmu prosím o vyplnění a odevzdání. Děkuji Iveta Kišová

Časový posun - výuky náboženství a pěveckého sboru

Dobrý den, vážení rodiče,

protože se množí dotazy ohledně kolize výuky těchto dvou předmětů, ráda bych upozornila na drobnou změnu.

S paní učitelkou Pospíšilovou, jsme se domluvily, že Náboženství začne hned po obědě dětí - tedy cca ve 12.15h a Lelekováček cca ve 13.10h. Děti, které mají zájem, budou mít možnost účastnit se obojího.

Co se týká náboženství pro 1. třídu, jedná se o odpočinkovou záležitost s tématickými pohybovými hrami, zpívaním, vyprávěním a dramatizací biblických příběhů, případně kreslením.  

S přáním hezký dní Vás zdraví

Radka Divišová

Zahájení školního roku

Vážení rodiče, milí žáci prvních tříd,

 

společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. Po zahájení se přesuneme do tříd, předpokládaný konec vyučování cca 8. 30 hodin. 

Ve čtvrtek a v pátek budeme končit v 11. 30 hodin, pak půjdou děti do družiny či na oběd.

 

Děti, nezapomeňte si vzít aktovky. Těšíme se na Vás smiley

Rodičům připomínáme povinnost mít v budově školy respirátor.

 

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

 

 

 

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování. Rodiče mohou být přítomni testování žáků.

 

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021