Návrat ze ŠvP

Všechny 3 autobusy jsou na cestě do Lelekovic. Příjezd cca 15.15 -15..30  hodin

Zpoždění autobusu

Autobus č.1 přijede cca 15.15, ostatní v zápětí po něm. Právě vyjíždíme a těšíme se domů!.

Návrat ze školy v přírodě

Návrat ze školy v přírodě je v pátek 24.6. 2022

Autobusy budou přijíždět ve stejném pořadí a obsazení jako při odjezdu.

Bus č. 1 návrat kolem 14 hodiny

Bus č. 2 návrat kolem 14.30 hod

Bus č. 3 návrat kolem 15 hodiny

Přihláška do ŠD na šk. rok 2022/2023

Dnes žáci obbdrželi přihlašovací lístek do školní družiny na příští školní rok. Prosíme rodiče o vyplnění  první poloviny a vzhedem ke zvýšenému zájmu o pobyt ve školnní družině, prosíme o jeho odevzdání do čtvrtka 16. 6. 2022.

 

Děkujeme za pochopení

Změna ve vydávání obědů

Od 26. května budou z důvodu zahájení rekonstrukce školní jídelny obědy vydávány v sále nad Hruškou. Více informací naleznete v sekci Školní jídelna.

Výskyt vší

U některých žáků byl  rodiči nahlášen výskyt vší.
Vzhledem k blížící se škole v přírodě Vás žádáme o preventivní pravidelné kontroly a rychlé ohlášení jejich výskytu.

Škola v přírodě

se koná 20. až 24. června v rekreačním areálu Nesměř. Více informací v Organizaci školního roku

Pomerančová kůra

Do konce května ještě můžete nosit nasušenou pomerančovou kůru. 

Zrušení deskových her

Z důvodu nemoci se ve čtvrtek  4. 5. 2022 nekoná kroužek deskových her.

 

Děkujeme za pochopení

INFORMACE OHLEDNĚ STAVEBNÍCH PRACÍ OKOLO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

29. 4. 2022 Přípravné práce - realizace změny dopravního značení/ semafory přesun/

 

30. 4. 2022 Zahájení výkopových prací

- demontáž zámkové dlažby

- provedení výkopu na dvě poloviny

- překrytí ocelovým plátem

 - natažení Arrot

- částečný zásyp výkopu

 

2. 5. 2022 Zásyp překopu včetně dusání

- betonáž

- vytvoření koridoru pro průchod zastávka BUS - přechod škola

- zahájení výkopových prací chodník přechod - zastávka BUS

 

6. 5. 2022 Dokončení přechod - zastávka BUS

- zádlažba silnice, přechod, obchod - škola

 

Školní fotbalový turnaj

Podporujeme žáky v pohybu.............

Multisportovní příměšťák s HC Mystery Kuřim

Nabídka prázdninového  trávení času

 

Pro děti ze ZŠ a MŠ Lelekovice je sleva 200 Kč při placení doplatku.

Dohled při přecházení vozovky dětí…

…do školy v úterý 19. 4. zajistí zaměstnanci obce a zaměstnanci školy. Firma provádějící přeložku nízkého napětí se zavázala, že provede výkopové práce tak, aby v úterý 19. 4. byl zajištěn bezpečný přístup dětí po přechodu do školy. Bohužel práce neprovedla a prostor přechodu není dostatečně bezpečný. Snažil jsem se zajistit asistenci Městské policie Brno i při příchodu do školy PČR. Avšak marně. 

Aleš Mikauš, starosta

Zápis do 1. třídy - VÝSLEDKY

Otvíráme dvě třídy -  všichni žáci, kteří podali žádost o přijetí, byli přijati do 1. ročníku šk. roku 2022/2023.

 

Těšíme se na Vás.

Ředitelské volno

Ředitelka základní školy vyhlašuje ředitelské volno na dny 27. - 30. 6. 2022.

V těchto dnech  bude realizace stavby (přestavba školní jídelny) v takové fázi, že nejsme schopni zajistit bezpečný provoz v ostatních částech budovy - zvláště u hlavního vstupu a v přízemí školy.

Děkujeme za pochopení.


 

Úspěch v soutěži Babylon - rozumíme si?

Do letošního městského kola soutěže BABYLON ve čtenářské gramotnosti postoupilo 7 žáků z pátých tříd. Všichni se stali úspěšnými řešiteli a zároveň obsadili výborné 2. až 7. místo. Naši školu reprezentovali (pořadí uvádíme dle umístění v soutěži) Kryštof Rodan, Filip Tomášek, Marek Pavlík, Monika Křížová, Václav Janák, Ondřej Husák a Gabriela Pálková. 

GRATULUJEME!

ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ–

Інформація:  ТУТ

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání v České republice

Informace: ZDE

 

Hledáte srozumitelný přehled českého jazyka pro ukrajinské žáky?
16 lekcích najdete všechny potřebné základní fráze pro osvojení češtiny.
 
Vše je přehledné a srozumitelné: https://www.icestina.cz/cesky-jazyk-pro-ukrajince/

Oznámení

Oznamujeme, že charitativní sbírka v základní škole se prodlužuje do  25. 3. 2022.

 

Velice děkujeme všem za dosud donesené potřebné věci.

Dočkali jsme se

HURÁÁÁÁÁ!

 

Ruší se plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Celý text si můžete přečíst ZDE

Sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny

Základní škola a mateřská škola Lelekovice vyhlašuje humanitární sbírku pro válečné uprchlíky z Ukrajiny.

 

Více informací ZDE

MASOPUST VE ŠKOLE

V úterý 1.3. 2022 proběhne společný masopustní průvod dětí ze školy a ze školky.

Průvod začne v 9 hodin u školy a bude ukončen pochováním basy na hasičce.

Ahoj předškoláci

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 18. února 2022 proběhne ve všech odděleních školní družiny od 13 h do 15 h karneval. 

Děti si vyrábějí obličejové masky a mohou si přinést z domu vhodné doplňky na oblečení.

 

Na družinový karneval se těší nejen děti, ale i vychovatelky ŠD...

Déčko tento týden zrušeno

Z důvodu karantény jsou zrušeny všechny kroužky, které vede paní učitelka Markéta Nečasová.

ZTRÁTY A NÁLEZY z lyžařského výcviku

Milí rodiče!

Pokud Vašim dětem chybí nějaké věci z lyžařského výcviku nebo jim naopak přebývají,

kontaktujte mě.

 

Děkuji.                                                                   Jarmila Bařinková, 602 733 900

Lyžařský pobyt 9. 1. - 13. 1. závěrečné informace

Vážení rodiče,

kvůli opakovaným dotazům doplňuji, že děti před odjezdem do Hynčic na PCR testy nemusí.

Otestují se pouze antigenním testem před nástupem do autobusu v neděli 9.1. (testy dodá škola  - náhrada pondělního testování).

S sebou jim mimo věcí uvedených na seznamu přibalte 2-3 roušky (např. návštěva WC na čerp. stanici během cesty apod.).

Dále knihu pro vlastní četbu v poledním klidu, psací potřeby a slovníček se slovíčky do AJ na procvičování (týká se 3. - 5. roč.).

Pokud dítě ztratilo POKYNY, SEZNAM VYBAVENÍ, SOUHLAS S OŠETŘENÍM...naleznete v sekci FORMULÁŘE KE STAŽENÍ.

Juránek.

 

Konání kroužků

Z důvodu nemoci  a konání lyžařského výcviku  nebudou od 10. 1. do 14. 1. probíhat hodiny vedené paní Mgr. Markétou Nečasovou (speciální pedagog, Doučování) a panem Mgr. Polákem (Doučování) a paní učitelkou Mgr. Hanou Kopeckou (doučování)

 

Dále nebudou  probíhat tyto kroužky - florbal, pohybové hry, zdravotnický kroužek.

Kroužek šití bude pouze v pátek 14.1.2022 pro obě skupiny.

Výtvraný kroužek  bude probíhat od 14 do 15 hodin obě skupiny.

Lyžařský výcvik 2022

Potřebné informace se dozvíte ZDE.

Formuláře stáhnete ZDE

Výsledky vánočního sběru papíru

Celkem jste nasbírali 881kg papíru. To je skvělé! Za téměř tunu letáků a novin jsme získali 2040 Kč, které jsme odeslali ve prospěch Jarmarku v České, respektive na konto Papežských misijních děl ve výši 1 169Kč a na konto Adventních koncertů České televize ve výši 871Kč.

Děkujeme všem dětem, rodičům i učitelům za spolupráci a píli. Na dortu si před Vánocemi pochutnali žáci 1.B, kteří za každého žáka nasbírali nejvíce. GRATULUJEME!

Zrušení Doučování a hodin speciálního pedagoga

Z důvodu nemoci nebudou tento týden probíhat hodiny vedené paní Mgr. Markétou Nečasovou (speciální pedagog, Doučování) a panem Mgr. Polákem (Doučování). Výuka AJ v prvních třídách proběhne dle rozvrhu.

PF 2022

Sběr papíru - poslední odvoz

Tento pátek 17. prosince můžete naposledy přinést své balíčky se sběrem. Která třída překoná děti  z 1.B?

Ve třetím týdnu se nám podařilo sesbírat celkem 110kg papíru. Opět nejlepšími střadateli jsou děti z 1.B, Za celou dobu nasbíraly téměř 90kg.

V druhém týdnu jsme za školu odevzdali ještě více - 191kg papíru. Jste výborní yes.

Za první týden jsme nasbírali 130kg papíru! Nejpilnější byli ti nejmladší - žáci 1.B.

Stále pokračujeme a sbíráme. Do sběru bereme noviny, letáky, časopisy a katalogy.
Prosíme, noste sběr svázaný do balíčků.

Děkujeme všem, kteří pomáhají sbírat.

Výskyt vší

Ve škole byl v některých třídách zjištěn výskyt vší.

 

ŠVIHADLOVÁ VÝZVA 2022 aneb „Lelekovické švihák“

Cíle:

Popularizace švihadla, jako běžné a prostorově nenáročné sportovní pomůcky

Rozvoj koordinace a kondice dětí

Uvědomění si vlastních možností a prožití úspěchu při postupném zlepšování vlastních výkonů

Nastavení pravidelného režimu pohybových aktivit dětí v domácím prostředí s možným využitím při případném uzavření třídy nebo školy

Rozvoj pohybově-rytmického cítění při využití hudebního doprovodu při skákání

Realizace výzvy a rozvržení v čase:

    Při přípravě této výzvy by měly být využity části hodin TV, zejména pro nácvik správné metodiky skákání, strečink před započetím aktivity a nápravě chyb. Pro samotné skákání by bylo dobré využívat tělovýchovné chvilky v běžných hodinách   (cca 5min/2-3x týdně), popř. domácí trénink. Zejména u dětí bez zkušeností se skákáním přes švihadlo začneme v 1. týdnu pouze s intervalem 10 sekund skákání. Postupně každý další týden si budou dobu o 10s prodlužovat. Zakončení je plánováno na první lednový týden. Při tomto setkání všech účastníků Švihadlové výzvy se jednotlivé třídy předvedou ve svém výstupu, při kterém se budou všichni snažit vydržet skákat po dobu 1 minuty v rytmu zvolené hudby.

Doprovodné aktivity:

Předpokládá se, že se najdou žáci ovládající švihadlo velmi dobře a minutová výzva jim nebude činit problém. Těmto žákům by mohl být vyčleněn prostor pro samostatné vystoupení, předvedení různých triků apod.

Podbíhání a přeskakování lana (jednotlivci, skupinky, akrobatické prvky…)

Skákání gumy

Pokus o místní rekord v počtu skákajících osob v jeden okamžik

 

Přispějeme na charitu sběrem papíru

Do Vánoc mohou děti nostit z domova nepotřebné letáky, časopisy a noviny do svých tříd. Každý pátek sběr odvezeme. Poslední odvoz bude 17. prosince. Výtěžek ze sběru zašleme na konto projektu Papežských misijních děl v Jižním Súdánu.

Nejpilnější třídu odměníme.

Výsledky voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady

Na základě výsledků voleb zástupců zákonných zástupců žáků do školské rady byli do školské rady jmenováni:

Ing. Knoppová Martina

Mgr. Vlasáková Kateřina

Volby do Školské rady 11. 11. 2021

Vzhledem k aktuální epidemické situaci jsme se rozhodli uskutečnit volby do Školské rady bez přímé účasti zákonných zástupců žáků a to následovně: každý žák obdrží od svého třídního učitele obálku s volebním lístkem. Zákonný zástupce žáka na volebním lístku vyznačí nanejvýše dva kandidáty a to kroužkováním čísla před jménem. Obálku s volebním lístkem odevzdá žák dne 11. 11. 2021 svému třídnímu učiteli (prosíme, volební lístek ani obálku nepodepisujte).

Za každého žáka školy volí jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

Žákům v karanténě bude obálka s hlasovacím lístkem doručena do domovní schránky v místě bydliště, prosíme o odevzdání do školní poštovní schránky.

 

Třídní schůzky

Vzhledem k epidemické situaci se budou konat třídní schůzky formou online meetů v učebnách tříd.

Ke schůzce se přihlaste přes vaše dítě. Bližší informaci naleznete na nástěnkách tříd. 

Screeningové testování

 V pondělí 1. 11. proběhne ve všech třídách testování žáků. Testováni nebudou žáci, kteří jsou očkováni, nebo v posledních 180 dnech prodělali COVID-19.

Projektový den "Volby"

V pátek 15. října se budou všichni žáci účastnit zvolených aktivit volebních projektů. Do školy je vybavte sportovním oblečením a svačinou.

Projektový den bude končit mezi 11.30 a 12.30. Potom budou všichni postupně odcházet na oběd, do družin, případně domů.

Páteční rozvrhy tedy nebudou moci být dodržovány. Děkujeme za pochopení.

Volby do Školské rady na další volební období

Vyhláška - čtěte pozorně a do 29. 10. 2021 prosím navrhněte kandidáty z řad zákonných zástupců.

Děkujeme

Soutěž "Teď to vidím jinak"

V rámci projektu Jižní Morava čte je vyhlášena literárně výtvarná soutěž pro děti, do které se chceme také zapojit. Letošním tématem je motto "Teď to vidím jinak". Více informací zde, případně v Obecní knihovně Lelekovice.

Souhlas s testováním

Ve středu 29. září v 7.15 hod. proběhne opakované dobrovolné testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2,
k němuž je třeba doložit souhlas zákonných zástupců. Formulář ke stažení ZDE.

Testování se mohou zúčastnit všichni žáci, kteří v posledních 7 dnech nebyli testováni antigenním testem.

 

Výsledky testování

Všechny dnes odebrané vzorky byly negativní.

Děkujeme Vám za zodpovědný přístup a jsme rádi, že jsou děti zdravé.

Upozornění pro rodiče žáků

Po posledním plošném testování došlo k několika pozitivním záchytům nákazy Covid-19 na naší škole. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí reagujeme na situaci, která se stále vyvíjí. Krajská hygienická stanice vydala rozhodnutí o karanténě:

Rozhodnutí pro I.A      ZDE

Rozhodnutí pro III. A  ZDE

Rozhodnutí pro IV. třídu ZDE

Žádáme Vás o sledování aktualit na webu, nástěnek tříd a komunikaci s třídními učiteli.

Naléhavě vás žádáme o dodržování karanténních opatření.

Neposílejte vaše děti do školy, pokud projevují jakékoliv známky onemocnění (bolesti hlavy, nevolnost, rýma, kašel...), jen tak můžeme zabránit dalšímu šíření této nemoci.

 

Pokud budete mít zájem, můžete z preventivních důvodů nechat děti otestovat u MUDr. Lukáše Pospíšila. https://www.leledoktor.cz/

Katalogy knih Albatros a Fragment

 

V podzimních katalozích, které jste dostali, je spousta úžasných knih za dobré ceny.

Vyberte si s rodiči pěknou knížku ke čtení, vyplňte objednávku a předejte

svému třídnímu učiteli nebo paní učitelce Kopecké.

Peníze za knihy donesete, až budou doručeny do školy.

Výuka nepovinného předmětu náboženství 2021/22

Výuka nepovinného předmětu Náboženství bude letos probíhat ve třech skupinách.

1. třída - v pondělí cca od 12.15 - do 13h

2. a 3. třída - v úterý od 13. 15 - 14h

4. a 5. třída - pondělí od 13.15 - 14h. 

Bližší informace děti dostanou v průběhu tohoto týdne. Konkrétní časy budou vyladěny dle střídání tříd v jídelně.

Výuka začne v týdnu od 6. září. Prvňáčci se mohou přijít orientačně podívat, případně se připojit i během září. 

Zahájení školního roku

Žáky prvních tříd s rodiči přivítají na školním dvoře jejich třídní učitelky.

Společné zahájení školního roku proběhne na zahradě v amfiteátru. V nových třídách obdrží rodiče informace k docházce. 

Děti, nezapomeňte aktovkyDospělý doprovod nezapomene RESPIRÁTOR.

 

Ostatní žáci školní rok zahájí ve svých třídách. S sebou přezůvky, psací potřeby a deníček. 

Vstup do školy bude umožněn v  7. 45 hodin. Žáci po slavnostním zahájení odchází domů.  

Vyučování 2. 9. končí v 11.30, po té půjdou žáci postupně na oběd (začínají V. třídy)

Vyučování v pátek 3. 9. je již podle normálních rozvrhů, uvedených na stránkách školy.

Od 2. září se vydávají obědy a funguje školní družina.

 

SLEDUJTE TAKÉ NÁSTĚNKY TŘÍD    

Informace k testování:

Žáci 1. tříd:

První testování antigenními testy proběhne až 2. září na začátku vyučování.

 

Ostatní žáci :

Testování AG testy proběhne po příchodu do školy.

  • Očkovaní žáci proti COVID-19 se prokáží dokladem - nebudou testováni.
  • Neočkovaní, kteří se na žádost rodičů nepodrobí testu, se budou po celou dobu pohybovat v prostoru školy s rouškou. 
  • Testování nepodstupují žáci, kteří předloží platný negativní test z odběrového místa - AG test ne starší 72 hodin, PCR ne starší  7 dnů
  • K provedení testu je možné využít testy vlastní (např. plivací), ovšem musí být uvedeny v seznamu schválených testů MZČR a škole musí být předložen předem certifikát testu. 
  • Další testování proběhne 6. a 9. září 2021

 

 

Všem žákům, rodičům i pedagogům přejeme radostný a  pohodový celý školní rok!

 

LELKOVÁČEK

Náš LELKOVÁČEK se představuje v náhrávce

MĚSÍCE

 

(hudba Pavel Jurkovič, text Václav Čtvrtek)

 

Podivejte se ZDE