Aktuality

Co nás čeká?

146

Žáků ZŠ

74

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

  • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
  • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
  • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
  • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

  • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
  • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
  • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
  • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
  • nadstandardní péče speciálního pedagoga
  • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia