" .....z důvěrně známých míst


tě povede do širého světa poznání...."

 

stavíme na hodnotách přirozenosti, přátelství k lidem a úctě k přírodě

 

Aktuality

Co nás čeká?

 • 27září

  Ředitelské volno

  Ředitelství základní školy vyhlašuje na tento den ředitelské volno

 • 01říjen

  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

  Číhejte ! Pokud to situace umožní v průběhu měsíce října bude ve škole Den otevřených dveří

140

Žáků ZŠ

70

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia