Aktuality

 • Změna ve vydávání obědů

  Zveřejněno: 25.05.2022

  Od 26. května budou z důvodu zahájení rekonstrukce školní jídelny obědy vydávány v sále nad Hruškou. Více informací naleznete v sekci Školní jídelna. ...

  Číst více

 • Výskyt vší

  Zveřejněno: 25.05.2022

  U některých žáků byl  rodiči nahlášen výskyt vší. Vzhledem k blížící se škole v přírodě Vás žádáme o preventivní pravidelné kontroly a rychlé ohlášení jejich výskytu. ...

  Číst více

 • Škola v přírodě

  Zveřejněno: 21.05.2022

  se koná 20. až 24. června v rekreačním areálu Nesměř. Více informací v Organizaci školního roku ...

  Číst více

Co nás čeká?

143

Žáků ZŠ

70

Dětí v MŠ

11

Počet tříd

2

Počet budov

Mateřská škola

 • vesnická škola zasazená do velké prostorné zahrady s množstvím herních prvků, pravidelné vycházky do blízkého lesa, k rybníkům, na louky a do polí
 • vedení dětí k dobrému vztahu k přírodě, lidem a k touze poznávat vše nové a krásné
 • speciální logopedická péče přímo ve výuce, péče speciálního pedagoga a individuální přístup a vlídné zacházení všech, kteří o děti pečují
 • kontinuita dětského kolektivu při přechodu do základní školy

Základní škola

 • vesnická škola rodinného typu, která dává dítěti základ pro dobré utváření vztahů ke svým kamarádům i dospělým
 • historická budova s novou moderní přístavbou a zahradním amfiteátrem
 • těsné propojení s přírodou – častá výuka v přírodní učebně, na blízkých loukách, polích a lesích
 • široká nabídka mimoškolních aktivit, jak sportovních, tak uměleckých a jazykových
 • nadstandardní péče speciálního pedagoga
 • velká úspěšnost žáků v přijímacích řízeních na víceletá gymnázia