ŠKOLNÍ DRUŽINA AKTUÁLNĚ

ŠKOLNÍ DRUŽINA - informace pro rodiče  -  na šk. rok  2023/2024

 

 

Od úterý 5. 9. 2023 bude otevřena družina od 7.00 - 7.45 hod, odpolední od 10.30 - 17.00 hod. dle rozvrhu dětí.

Výše úhrady za družinu je stanovena na 180,- Kč/měsíc, tj. 720,- Kč září - prosinec 2023 a 1 080,- Kč leden - červen 2024.

 

Jednorázovou platbu za uvedené období proveďte převodem na účet školy č. 18 12 14 955/0300 do konce října 2023 a do konce února 2024.

Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a třídu dítěte.

 

 Žáci ze ŠD odcházejí podle požadavků uvedených rodiči v zápisním lístku, buď samostatně nebo s doprovodem. Děti vyzvedávejte po obědě dle rozvrhu hodin jednotlivých tříd a rozvrhu obědů (na stránkách školy) ve 13., 14.hod nebo až po 15 hod. Neustálé zvonění narušuje odpolední program ŠD. Mimo tuto dobu nebude možné děti vyzvednout, pouze pokud děti budou odcházet k lékaři nebo na autobus.

 

Zápisní lístky doplníte v prvním týdnu školy (odchody,  doprovody, kroužky)

 

ZMĚNY v čase odchodu dítěte ze ŠD musí být provedeny písemně na omluvenkovém listě ŠD a v příslušný den předány vychovatelce v oddělení (údaje: datum, jméno žáka, čas odchodu, podpis rodiče). Stejně tak změna osoby, která dítě doprovází! Omluvenkový list přiložen, další ke stažení na stránkách školy.

 

Na základě telefonického požadavku! NELZE! žáka propustit domů! V případě nutnosti neplánovaného odchodu je nutné po tel. domluvě poslat potvrzující mail.

Žáka nelze předat žádné jiné osobě (sousedce, kamarádce), pokud k tomu rodiče nedají písemný souhlas!

 

 Organizace ŠD následující:

  • I. a II. odd. budou ve třídách 1.A a 1. B, III. odd. v kulaté třídě 3.A.., IV. odd. v ranní družině
  • Ranní družina bude od 7.00 – 7.45hod. v budově školy ve IV. odd, zvonek u hlavních dveří
  • V případě příznivého počasí budeme chodit ven na dvůr a zahradu.  
  • V pátek budeme od 13.00 do 15.00 hod. chodit na delší procházky do přírody, proto vybavte děti oblečením na ven a pro případ deště. V tuto dobu nelze děti vyzvednout!
  • Informace, kde se ŠD nachází, budete  mít na cedulkách na hlavních dveřích.

 

 

V ŠD žáci nebudou používat mobilní telefony, ty zůstanou po dobu pobytu ve škole vypnuty! V případě potřeby mohou rodiče volat na tel. čísla vychovatelek jednotlivých oddělení.

 

 Do 15. září donesou žáci do ŠD

  • papírové kapesníčky v krabici
  • tyčinkové lepidlo Coress, Pritt – jiné nelepí pořádně
  • převlečení na ven (zůstane v šatně) dle uvážení

 

Uvítáme jakýkoliv dar ve formě:

  • papíry barevné, pastelky, různé drobné reklamní předměty (propisky, tužky, přívěsky...), sladkosti - na odměny
  • dále věci, které už nepotřebujete, ale hodí se pro výtvarné tvoření (korkové zátky, knoflíky, vlny, příze, korálky, kulaté krabičky od sýrů, látky, krajky, bavlnky...)

 

Na vaši spolupráci se těší vychovatelky ŠD:     

                                      

                                                

                                1. B a 4. tř. - II. odd. - Aneta Smětáková (ved. vych.) - tel. 737 034 513

1. A a 4. tř. - I. odd. – Bc. Veronika Kytnerová – tel. 723822938

2. tř. – III. odd. - Tereza Cupalová - tel. 731 582 670

3. A a 3. B – IV. odd. – Alice Kis - tel. 737913730

 

Omluvný list ke stažení ZDE

 

zápis zde