Platby kroužky

 

Platby za kroužky na I. pololetí se provádějí hotově do konce měsíce října, II. pololetí je nutné zaplatit do konce ledna. Sbor a angličtinu si vybírají vedoucí kroužku, ostatní platby vybírá Alice Kis.

Pondělí a úterý 8 - 15 hodin, středa - pátek 7 - 15 hodin.

Výše částky viz tabulka níže.

--------------------------------------------------------

 

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk.rok 2021/2022

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny. Vedoucí kroužků řádně vedou  třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2021/2022 tyto zájmové kroužky viz níže

Žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

 

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V. třída pokročlí

H. Vávrová

600,-

Florbal

J. Tobiáš

 

300,- za 1 hodinu týdně/ 45 min.

400,- za 1hodinu týdně/ 60 min.

Pohybové hry

M. Juránek

300,- za 1 hodinu týdně

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,-

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,-

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

650,-

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,-

Deskové hry

T. Nečasová

300,- za 1hodinu týdně

Šití

A. Kis

0,-

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,-

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,-

D – kruh doučování

M. Nečasová

0

 

Platba za kroužek florbalu se od II. pololetí zvyšuje na 500,- Kč za 90 minut.