Platby kroužky

 

Platby za kroužky na I. pololetí se provádějí hotově do konce měsíce října, II. pololetí je nutné zaplatit do konce ledna. Sbor a angličtinu si vybírají vedoucí kroužku, ostatní platby vybírá Alice Kis.

Pondělí a úterý 8 - 15 hodin, středa - pátek 7 - 15 hodin.

Výše částky viz tabulka níže.

--------------------------------------------------------

SMĚRNICE O VÝŠI ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

A ZÁJMOVÉ KROUŽKY PŘI ŠD

šk. rok 2022/2023

 

 

Zájmové kroužky zřízené při školní družině.

Členství v těchto kroužcích není vázáno zápisem do školní družiny, mimo neplacené kroužky. Zde je přihlášení do ŠD povinné, (šití, včelař, zdravotní kroužek). Vedoucí kroužků řádně vedou třídní knihu pro zájmové útvary v ZŠ.

Ředitelství ZŠ a MŠ Lelekovice zřizuje při školní družině ve školním roce 2022/2023 tyto zájmové kroužky, žáci budou přispívat na částečnou úhradu provozních nákladů - vždy pololetně – těmito částkami:

Kroužek

Vedoucí

Příspěvek na pololetí (Kč)

AJ V.třída pokročlí

H. Vávrová

650,- Kč

Pohybové hry

M. Juránek

350,-

 

Sborový zpěv

Lelkováček

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Sborový zpěv, přípravka

Lelečky

 K. Pospíšilová

500,- Kč

Výtvarný kroužek

A. Smětáková.

700,- Kč

Křídlovanka

(lidové zpěvy)

P. Vydra

500,- Kč

Deskové hry

T. Nečasová

350,- Kč

Šití

A. Kis

0,- Kč

Včelařský kroužek

P. Mikauš

P. Obručová

0,- Kč

Zdravotní kroužek

A. Smětáková

0,- Kč

D – kruh doučování

M. Nečasová

500,- Kč

Legorobotika H.Vávrová 650,- Kč

Folklórní tance

Kyseláková

500,- Kč

 

V rámci veřejné kontroly příjmů bude provedena následná kontrola docházky do kroužků a vybraných financí vždy k 30. 6. příslušného školního roku.

 

Lelekovice 1. 9. 2022                                                                                                 Ředitelka školy